Vision 50/50

Vision 50/50

Ökad jämställdhet går hand i hand med klubbens vision ”Sveriges trevligaste klubb”. Vi vill skapa ramar för att hantera olikheter oss människor emellan och därför har klubbens värdegrund utvecklats och tydliggjorts. Läs och begrunda hur du själv kan bidra till att nå vår vision ”Sveriges trevligaste klubb”. En detaljerad Handlingsplan 50/50 med aktiviteter, rutiner och uppföljning ligger på medlemssidan samt här nedanför. Den är uppdelad utifrån analysarbetets fyra arenor styrelserum, golfbana, anläggning och anställda. Gå in och titta! Anställda och ideella på klubben arbetar med att successivt genomföra förbättringarna.

 

I enlighet med den verksamhetsplan som årsmötet den 10 april 2018 beslutade så kommer klubben nu att påbörja arbetet med vision 50/50 som även ligger i linje med SGF:s vision 50/50 med syfte att uppnå fler kvinnor i styrelse, valberedning, bland personal samt som ideella ledare.

Tillsammans med 28 klubbar i Sverige har nu LGK startat Rond 1 i Vision 50/50

Uppstartsmöte den 1 september med referensgruppen samt Svenska Golfförbundet

Processen drivs av Styrgruppen som jobbar nära Referensgruppen. Att tillgå har vi även vår klubbrådgivare Per Lindroth från SGF som coachar oss fram. Ett teamwork som har som huvuduppgift att ” spana” efter beteenden och frågor kring vår anläggning som inte främjar jämställdhet. Parallellt får alla deltagare i grupperna gå igenom ett digitaliserat utbildningsprogram skapat av SGF och under vägens gång har vi regelbundna workshops. Innan jul sammanställs en Nulägesanalys och därefter startar Rond 2 (Problem, Mål och Åtgärd), åtföljt av Rond 3 (Handlingsplan) och förhoppningsvis ett Diplom för LGK i slutet av 2020 . Styrelsen har på egen hand lagt ner stor energi och stöttar projektet genom att utbilda sig själva med hjälp av SGF’s utbildningsprogram .Styrgruppen bestående av Karin Åkerberg, Malin Thorberg , Björn Littorin , Anders Green och vår förändringsledare Leif Jonson kommer löpande (månatligt) att informera samtliga medlemmar i LGK hur arbetet fortlöper.Följ med oss på denna resa! Se filmen så får du större insikt i frågan.

Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till Leif Jonson och/ eller Anders Green

Leif Jonson, Tel: 070-549 55 99, E-post: leifbertilo@gmail.com  Anders Green, Tel: 070-877 27 35, E-post: anders@lidingogk.seArbetet med vision 50/50 innebär förutom en mer jämnställd klubb även en mer inkluderande modern och öppen klubb vilket även följer LGK:s långsiktiga vision 2020 att bli Sveriges trevligaste klubb. Vi ser det som naturligt idag att följa samhällsutvecklingen där befintliga strukturer och traditioner utmanas. Vi vill verka för 50/50 i det ideella och professionella ledarskapet och därmed bidra till fler kvinnor i ledande positioner och därmed som förebilder.

Under våren 2019 så kommer klubben att ansöka om att få delta i Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som arrangeras av SGF. Du kan läsa mer om detta utvecklingsprogram på SGF:s hemsida - klicka här.

Styrelsen har tagit fram en förändringsbeskrivning och handlingsplan för hur arbetet med vision 50/50 ska genomföras på LGK. Du hittar förändringsbeskrivning i dokumentet nedan. Handlingsplanen ligger under fliken klubben/medlemssidor.

För att genomföra vision 50/50 har vi tagit hjälp av Leif Jonsson som kommer att ansvara för driva och genomföra förändringen på klubben. 


Nu är damernas omklädningsrum renoverat

Titta gärna på våra filmer också om 50/50 arbetet nedan.