Banrådet

Banrådets uppgift är att vara länken mellan medlemmar och styrelse i frågor kring banans skötsel och utveckling.

I syfte att åstadkomma största möjliga förbättringar av banan med de resurser vi har tillhands har Styrelsen och Banrådet, tillsammans med banarkitekten Johan Benestam tagit fram en plan för vår banas långsiktiga utveckling. Tanken är att denna Masterplan skall utgöra en bruttolista med förslag på förbättringar av vår bana. Banrådets roll är sedan att prioritera de förbättringar vi tror att ni medlemmar ser som mest angelägna och föreslå dessa till styrelsen för beslut (se den senaste versionen av vår Investeringsplan som Pdf nedan).

För att vi i Banrådet skall kunna göra rätt prioriteringar är det viktigt att vi får in synpunkter och förslag från er medlemmar.

Banrådets planer för 2022:

Asfaltering av återstående vägar
Under de senaste åren har vi asfalterat ett antal vägar vilket varit mycket uppskattat (av både spelare och banarbetare). Nu planerar vi att asfaltera de återstående delarna. 

Nytt övningsområde (vid övre parkeringen)
Behovet av nya övningsområden är mycket stort. För att öka medlemmarnas tillgång till bra övningsområden planerar vi både att bygga ett nytt övningsområde samt göra det mycket tydligare att de övningsområden som finns är till för Medlemmarna (men även betalande greenfeegäster och gruppträning i klubbens regi).

Efter omfattande utredningar har vi kommit fram till att det bästa stället att placera ett nytt övningsområde är vid övre parkeringsplatsen. Efter årsmötes beslutet våren 2021 har marklovs lämnats in och nu har beslut kommit och projektet startar under våren 2022. Sådd kommer ske våren 2023 och vi planerar öppna det under våren 2024.

Prata gärna med oss i Banrådet (se lista nedan) direkt eller maila banradet@lidingogk.se

Banrådet 2022:
Stefan Larsson
Anna Rabe
Jens Lundvall
Magnus Ekman (adj)
Malin Thorberg (adj
Adam Carlsson, Greenkeeper (adj)
Anders Green Klubbdirektör (adj)
Carl Bäcklund, Ordf

Lidingö mars 2022
Carl Bäcklund
Ordförande i Banrådet