Greenfee & Golfbil

Ordinarie Greenfee för 18 hålsbanan 2024 

Greenfee Vardagar Helger Gäst till aktiv medlem vardag/helg
Seniorer 1 100:- 1 300:- 750:- / 950:- gäller alla i samma boll
Juniorer   550:-   650:- 375:- / 475:- gäller alla i samma boll

I greenfeeavgiften ingår lånevagn och banguidé.

Ingen skymningsgreenfee under 2024

Vi tar inte kontanter men både kort och Swish - 123 281 1487 

För gästspel gäller högst -36 i handicap. Spelar du med medlem i LGK får du ha högst -54 i handicap. Max hcp i bollen är 144.

Före kl 08:00 gäller max 3-bollar.

Greenfee för ytterligare runda samma dag gäller halvgreenfee och i mån av plats. Bokas på plats i receptionen.

2-, 3- och 4-bollar har normalt sett företräde på banan framför ensamspelare, beroende på tillgänglighet på banan.

Vid frost gäller följande: Starttider som är bokade innan spelet kan påbörjas brinner inne. Starttiden skjuts alltså inte fram då detta kan komma att påverka resterande bokningar under dagen. Självklart gör vi vårt yttersta för att hitta en senare starttid för de tider som förloras, men detta är något vi inte kan garantera.

Före kl 08:00 gäller max trebollar.

Snabbt och trivsamt spel på banan
"Din boll ska vara strax bakom bollen framför, inte strax framför bollen bakom er" vi anammar Ready Golf!

Medlem alternativt spelare med lägst hcp i bollen är bollkapten och ansvarar för att spelarna följer gällande regler och är pådrivande för att förbättra långsamt spel.


Vänklubbar:
Classic Five: Djursholms GK, Kungliga Drottningholms GK, Saltsjöbadens GK, Stockholms GK
betalar 750:-, juniorer 375:- på vardagar. Gäller ej gruppbokningar.

Fågelbro G&CC, Wermdö G&CC & Nyköpings GK betalar 750:-, juniorer 375:- på vardagar.

Avbokningsregler

• Avbokning ska ske senast 12 timmar innan bokad starttid. Då finns fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden. Byte av spelare kan ske ända fram till 30 minuter innan bokad starttid.

• En spelare som uteblir och inte bokat av sin starttid debiteras en "no show"-avgift på 300 kr samt mister sin möjlighet att boka starttider i GIT tills betalning skett.

• Reglerna gäller för både medlem och greenfeegäst

Greenfeekontroller

Spelare som gästar klubben är skyldiga att betala greenfee innan spel på banan. Klubben kontrollerar att spelare har betalat greenfee och spelare är så skyldig att kunna uppvisa kvitto.

Spelare som beträder banan utan att betala greenfee bestraffas genom att få betala dubbel greenfee, avvisas från banan och rapporteras till hemmaklubben. 

Klädsel
För allas trivsel tillämpar vi på Lidingö GK vårdad klädsel.  Klädsel såsom träningsoverall eller liknande gymnastikkläder samt solkläder är exempel på kläder som passar vid andra tillfällen än vid golfspel. Bar överkropp är inte tillåtet. Huvudbonader bärs inte inomhus. 

 


Golfbilar 2024

Lidingö GK har golfbilar för uthyrning. De är i första hand avsedda för spelare med läkarintyg. 

Hyresman måste ha giltigt körkort och följa klubbens regler.

Pris för hyra av golfbil, 18 hål: 350:- för medlemmar och 600:- för gäster.

Årshyra endast för medlemmar 5 500 kr

Bokning sker via receptionen tfn: 08-731 79 00 eller direkt via Min Golf/ golf.se

 

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR GOLFBILAR INOM SGF

§1 VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil, dock tillåts körning från 18 år om föraren innehar förarbevis för terrängskoter. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§2 FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Körning tillås inte på allmän väg.

§3 KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
Stor hänsyn och försiktighet ska iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§4 ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.

§5 UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§6 BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§7 ÅTERLÄMNANDE
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalats, sätta bilen på laddning.

§8 Antal personer i golfbilen
Denna golfbil är avsedd endast för 2 personer samtidigt.

§9 UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT
Om avtalet inte efterlevs hävs avtalet. Golfbilen tas i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs hyrestagaren.