Månadens regelfråga

Det dyker löpande upp frågor kring golfreglerna utifrån olika situationer som inträffar på banan under spel. Normalt sett är det ganska enkla frågor som ställs för att få reda på vad som gäller egentligen. Därför kommer vi att en gång i månaden redogöra för den eller de regelfrågor som dyker upp med förhoppning om att sprida kunskap.