Regler

Regler

Golfreglerna reviderades inför 2023. Sidan är uppdaterad med länkar till de nya reglerna samt lokala regler för LGK.

Om du är intresserad av att ta del av de nya reglerna så hittar du mer information på R&A:s hemsida - klicka här!

Här nedan hittar du:

 • Lokala regler Lidingö GK
 • Länk till Regler för golfspel
 • Länk till Spel- och tävlingsinfobanken
 • Länk till Committee procedures

Ansvariga för regelfrågor på klubben är:

Lars Waerland, tel 070-5708158

Mats Johansson, tel 070-5574426

Länk till SGDF:s regeljour hittar du genom att klicka här.

=======================================================

LOKALA REGLER LIDINGÖ GK (Godkända av SGDF 2024-04-21)

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna, amatörreglerna samt följande lokala regler vilka gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. Tillfälliga lokala regler kan finnas anslagna på anslagstavlan vid entrén till klubbhuset samt vid första tee. 

Out of bounds (Regel 18.2)

Out of bounds definieras av vita pinnar, plattor och linjer.

För följande vägar definieras gränsen för out of bounds av den belagda (asfalterade) vägen:

 1. Hål nr 2, höger om green, Kyttingevägen.
 2. Hål nr 11, vänster utmed hela hålet, Kyttingevägen.
 3. Hål nr 12 och 14, bakom green, Trolldalsvägen.
 4. Hål nr 15, vänster utmed hela hålet, Trolldalsvägen.

En boll är out of bounds om hela bollen ligger på eller bortom vägen.

Skydd av unga träd

De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.


Onormala banförhållanden och oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16) och organiska föremål

 1. Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

 

 1. Oflyttbara tillverkade föremål

a. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

b. Robotgräsklippare som stannat och står still är oflyttbara tillverkade föremål från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1

 1. Integrerade föremål

Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering är integrerade föremål.

 

Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av fordon av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt mot brott av den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

Åtgärder vid dåligt väder och avbrott i spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda

Scorekortsansvar

Regel 3.3b (2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultat har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag)

======================================================

Regelboken

Här hittar du en länk till Regler för golfspel - klicka här!

=====================================================

Spel- och Tävlingsinfobanken

Spel- och tävlingsinfobanken är ett webbaserat verktyg som underlättar viss administration kring spel och tävling och en informationsbank för många olika slags användare. 

Du kan använda Spel- och tävlingsinfobanken för att skapa olika typer av dokument för klubben spel- och tävlingsverksamhet (t ex Lokala Regler, Tävlingsregler, Villkor för Tävling och Lokala Ordningsföreskrifter) för att få information om Course Set Up (hur man förbereder en bana inför en tävling), för att korrekt markera och dokumentera en banas hinder och gränser eller för att söka information om bakgrund eller motiv till sådan dokumentation.

Du når Spel- och tävlingsinfobanken genom att klicka här!

Vill du nå detaljerad beskrivning hur lokala regler ska utformas, sk Committeé procedures, - klicka här!