R&A Rules Academy

R&A erbjuder en enkel och bra utbildning för dig som är intresserad av regler


För dig som är intresserad av att bättra på, eller kontrollera, dina regelkunskaper så erbjuder R&A en väldigt bra regelutbildning på sin hemsida.

Du får i olika steg gå igenom grunderna i golfreglerna i olika avsnitt och efter varje avsnitt får du svara på några enkla frågor för att säkerställa att du förstått avsnittet. Hela utbildningen avslutas med en större regeltest där du får svara på 50 frågor på tid. Klarar du testet så får du ett diplom som bekräftar att du klarat "The R&A Level 1 online Rules exam".

Notera att hela utbildningen är på engelska!

Du hittar utbildningen på R&A:s hemsida eller via denna länk https://www.randa.org/en/rulesacademy

Lycka till!

/ Lars Waerland, Ordf Regel- & handicap sektionen