Kommittéer & Sektioner


Styrelsen utser en ansvarig för varje kommitté. De separata arbetsordningar som upprättas för respektive kommitté och grupp fastställes av styrelsen. 
 
Kommittéerna har att lösa sina uppgifter inom ramen för de fastställda arbetsordningarna och ansvarig avger vid behov en lägesrapport till styrelsen. Klubbdirektören har ansvaret för kommittéernas budget. Han eller den han sätter i sitt ställe skall delta i kommittéernas arbete.
 
Anläggningskommittén
 • Ansvarig för banan
 • Ansvarig för byggnaderna
 • Ansvarig för miljö

De sektioner som ingår i Anläggningskommittén är:

 • Banråd
 • Miljösektion
Golfkommittén
 • Ansvarig för juniorerna
 • Ansvarig för dameliten
 • Ansvarig för herreliten
 • Kaptener för damlagen
 • Kaptener för herrlagen
 • Ansvarig för breddgolfen
De sektionerna som ingår i Golfkommittén är:
 • - Tävlingssektionen
 • - Juniorsektionen
 • - Damsektionen
 • - Seniorsektionen
 • - Herrsektionen
 • - Klubbsektionen
 • - Regel- & hcp sektionen