Anläggningskommittén

Lidingö Golfklubb (LGK) äger marken som golfbanan ligger på inklusive ett stort antal byggnader. Vissa av byggnaderna används fullt ut för klubbens verksamhet andra bara delvis eller hyrs ut till externa hyresgäster.

Driften av banan sköts med egen tillsvidareanställd personal samt med säsongsanställd personal.

Skötsel och drift av fastigheterna sker till viss del med hjälp av banpersonalen men till övervägande delen med hjälp av inhyrda företag. Anläggningskommittén skall sköta, driva och utveckla klubbens anläggningar på ett professionellt och resurseffektivt sätt.

Anläggningskommitténs målsättning är att skapa en attraktiv och utmanande golfanläggning av god svensk klass för klubbens medlemmar, greenfeegäster och samarbetspartners. Klubben och banan skall präglas av hög tillgänglighet, stark servicekänsla och professionell drift.

Klubbhuset och restaurangen skall präglas av en välkomnande attityd gentemot LGK:s medlemmar, gäster och samarbetspartners.

Ordförande för anläggningskommittén är Björn Schelin

Anläggningskommittén består av:
Björn Schelin
Leif Åberg
Jonas Nestrell
Adam Carlsson
Anders Green