Regel & Handicapsektionen

Följande personer ingår i sektionen:

Lars Waerland, ordförande

Mats Johansson, regler & hcp 

Regel- & hcp sektionens verksamhet är organiserad under Golfkommittén.

VERKSAMHETSPLAN 2024

Regel- & Handicapsektionens verksamhet kommer under säsongen bestå av följande:

  • informerar om ev regelförändringar 
  • arrangera regel samt tävlingsledarutbildningar/träffar
  • följa de hcp direktiv och regler som kommer från SGDF och SGF
  • hantera de önskemål om hcp ändringar som kommer från enskilda medlemmar
  • se över och ansvara för markering av banan
  • inför säsongsstart uppdatera de lokala reglerna för LGK
  • långsiktigt verka för att ökad regelkunskap bland medlemmarna

Information om de NYA HCP Reglerna hittar du här - Klicka här!

Information om golfregler hittar du på klubbens hemsida- Klicka här!

Har du frågor om hcp eller vill ha din hcp justerad så är du välkommen att kontakta undertecknad.

Lars Waerland

Tel: 070-5708158

E-post: lars.waerland@gmail.com