Historia


En första Lidingö Golfklubb (LGK) bildades redan den 1 november 1924 med avsikt att anlägga en bana vid Sticklinge gård. Ritningar till en bana där hade gjorts av den engelske banarkitekten H G. Mac Donald på uppdrag av markägaren AB Lidingöstaden, ett av Svenska Handelsbanken genom Lidingö Tomtaktiebolag ägt bolag med uppgift att utveckla Lidingö som en villastad.

Stockholms Golfklubb (SGK) hade stiftats 1904 som nr 2 i landet med en 7-hålsbana på Storängsbotten och sedan 1912 flyttat till en 9-hålsbana på ett hörn av Järvafältet vid Råsunda. Den såg sig nu samtidigt om efter ny mark för en bättre bana.

Ett samgående med LGK blev därför aktuellt för SGK. Medlemmarna i den nybildade LGK ett femtiotal invaldes i SGK och därmed upphörde den första LGK, Stockholms Golfklubb skrev därefter kontrakt med AB Lidingöstaden om att anlägga en ny bana på Sticklinge att förhyras av SGK.

Den nya banans första nio hål togs i bruk i augusti 1926 och på eftersommaren 1927 var 18-hålsbanan klar för spel. Den var då landets första 18-hålsbana. De övriga tidiga 18-hålsbanorna blev Falsterbo och Båstad 1930, Djursholm 1931, Kevinge 1932, Hovås 1933 och Tylösand 1938.

Redan 1929 erbjöd AB Lidingöstaden, som ägde banan, SGK att förvärva den i stället för att förhyra den. Men styrelsen fann detta för riskfyllt, då kvaliteten på banan ej var alltför bra. Den sökte därför annan mark som man också fann i Kevinge. Där byggdes en ny bana från hösten 1930, som kunde tas i bruk i oktober 1932.

Lidingös bana lämnades åt sitt öde men arrendekontraktet fanns kvar. Tanken på en ny klubb föddes då helt naturligt. Men hur skulle den skapas?

Det blev en Lidingöbo, gymnastikdirektören Nils Harald Palm, som åtog sig att göra ett försök. Han kontaktade Per Hemberg, ordförande i AB Lidingöstaden, och fick dennes medgivande att överflytta åtminstone en del av SGK:s förpliktelser mot hans bolag på en ny klubb. Sedan han även väckt Torsten Hérnods, Cellulosabolagets chef, intresse för en ny Lidingöklubb och fått löfte om dennes medverkan infördes i tidningarna en inbjudan att bilda en golfklubb på Lidingö.

Vid detta möte den 5 april 1933 beslöts att bilda en ny Lidingö Golfklubb. De som betalade årsavgift det första året - 77 stycken - betraktades som stiftare av klubben. Den 12 maj 1933 hölls, ett konstituerande sammanträde och den första styrelsen valdes med Torsten Hérnod som ordförande. Han skulle komma att leda klubbens öden ända till 1951 och betyda mycket för dess utveckling. LGK invaldes samma år i Svenska Golfförbundet som klubb nr 13 i Sverige.

I dag
Idag upptar banan i huvudsak samma område som vid starten fast bansträckningen har lagts om ett flertal gånger. Genom att anlägga grästees, nya bunkrar, dammar och kanske inte minst genom att investera i en automatisk fairwaybevattning har kvaliteten på banan successivt förbättrats. Dessa åtgärder tillsammans med effektiva maskiner och duktiga banarbetare har gjort att vi idag kan erbjuda våra medlemmar och gästande spelare en förstklassig golfanläggning. Lidingö Golfklubb har idag ca 1150 medlemmar med spelrätt varav knappt 150 är juniorer.

                                                     

Engagerade                                                                                                                                       

Ordförande

   

Vice Ordförande

   

Sekreterare

   

Skattmästare

 

1933 - 44

Torsten Hèrnod

 

1933

Einar Edén

 

1933 - 35

Nils Harald Palm

 

1933 - 35

Gustaf Olsson

1945 - 46

Axel Lindberg

 

1934 - 37

Gustaf Olsson

 

1936 - 38

Bengt Holmquist

 

1936 - 44

Per Hemberg

1947 - 51

Torsten Hèrnod

 

1938 - 44

Axel Lindberg

 

1939 - 47

Erik Runfelt

 

1945 - 47

Lars Edshammar

1952 - 56

Åke Pihlgren

 

1945 - 51

Olof Nordgren

 

1948

John Brobeck

 

1948

Birger Carlström

1957 - 59

Ulf C Bratt

 

1952

Erik Ekblad

 

1949 - 50

Erik Runfelt

 

1949 - 54

Gunnar Hedin

1960 - 62

C A Jacobsson

 

1953 - 55

Hans Mott

 

1951 - 54

Lulle Johansson

 

1955

D Sundén-Cullberg

1963 - 66

Gunnar Dalén

 

1956

Ulf C Bratt

 

1954 - 58

Erik Runfelt

 

1956 - 58

Per Ivar Hellgren

1967 - 70

Gunnar Arenander

 

1957 - 58

D Sundén-Cullberg

 

1959 - 66

Vakant (VD eller int.)

 

1959 - 66

Vakant (VD eller int.)

1971 - 74

Ingvar Skårman

 

1959 - 60

Harry Scheja

 

1967 - 72

Artur Warbert

 

1967 - 68

Per Ivar Hellgren

1975 - 77

Ebbe Brudin

 

1961 - 66

Gunnar Arenander

 

1973 - 80

Ejnar Bogren

 

1969 - 70

Olof Grundh

1978 - 81

Jan-Erik Ryman

 

1967 - 68

Carl-Erik Larsson

 

1981 - 85

Rune Person

 

1971 - 72

Olof Wirström

1982 - 87

Karl-Henrik Lingö

 

1969

Folke Haldén

 

1986 - 90

Leif Ledmyr

 

1973 - 84

Tage Boman

1988 - 89

Sören Lundgren

 

1970

Ingvar Skårman

 

1991 - 96

Bertil Deurell

 

1985 - 96

Leif Ledmyr

1990 - 96

Allan Scharp

 

1971 - 72

Per Ivar Hellgren

 

1997 - 99

Annika Rexed

 

1997 - 99

Bengt Wickman

1997

Bertil Deurell

 

1973 - 75

Artur Warbert

 

2000 - 04

Vakant

 

2000

Gun Nilsson

1998 - 00

Bo G Boestad

 

1976 - 77

Jan-Erik Ryman

 

2005

Caroline Moldén

 

2001 - 02

Anders Rungård

2001 - 02

Gun Nilsson

 

1978 - 81

Karl-Henrik Lingö

 

2006 - 07

Leif Åberg

 

2003 - 05

Gun Nilsson

2003 - 04

Olle Enstam

 

1982 - 84

Tage Boman

 

 2008 - 13

Vakant

 

2006 - 09

Cecilia Gustafson

2005

Leif Åberg

 

1984 - 87

Sören Lundgren

 

 2014 - 16

Lars Waerland

 

2010 - 15

Thomas Ljung

2006 - 16

Bo Göthman

 

1988

Roland Sydell

 

 2016 -

Vakant

 

2015 - 19

Kjell Nilsson

2016 -19

Lars Waerland

 

1989 - 96

Jan-Erik Björkström

 

2018 -19

Stephanie Göthman

 

2020 -

Stephanie Göthman

2020 -

Per Bystedt

 

1997

Bo G Boestad

 

2020 -

Vakant

 

 

 

   

 

1998 - 00

Jan-Erik Björkström

 

 

       
   

 

2001 - 04

Leif Åberg

 

 

       
   

 

2005 - 13

Magnus Key

 

 

       
   

 

 2014 - 15

 Claes Carlson

 

 

       
   

 

 2015 - 16

 Lars Waerland

 

 

       
   

 

 2016 -

 Robert Ekelund

 

 

       

 

Klubbdirektörer

 

 

Instruktörer

 

 

Greenkeepers

 

 

Krögare

 

1959

D Sundén-Cullberg

 

1:e pro

 

 

1928 - 59

Emil Lindegren

 

1933-35

R Strand

1960 - 63

Axel Welin (VD)

 

1933 - 35

Adolf Hjort

 

1960 - 72

Erik Jansson

 

1936-46

Elsa Hickman

1964 - 66

Gunnar Appelgren

 

1936 - 56

Leslie W Hickman

 

1974 - 81

Alfred Jonsson

 

1947-56

Edit Karlsson

1967

Eyvind Borthen

 

1957 - 63

Alec D Kemp

 

1982 - 91

Egon Karlsson

 

1957-61

Helny Thalin

1968 - 77

Stig Werngren

 

1963 - 84

Harry Fakt

 

1992 - 07

Andres Roop

 

1962-63

Sven Johansson

1978 - 95

Christer Lindberg

 

1985 - 2008

David Johnstone

 

2008 - 12

Per Bengtsson

 

1964-69

Olov Lundblad

1996 - 97

Thomas Nilsson

 

2009 - 2016

Eric Carlberg

 

2013 - 19

Magnus Adén

 

1970 

Mats Kvarnström

1998 - 99

Lars Igestedt

 

2017 -

Magnus Ekman

 

2020 -

Adam Carlsson

 

1971-77

Kersti Eliasson

2000 - 04

Åsa Bille-Börjeson

 

2017 - 

Malin Thorberg

 

     

1978-79

Agneta Berg

2004 - 15

Jochum Söderström

 

2018 -

Ingela Tisén

 

 

 

 

1980-82

Bruno Simonsen

2016 -


Anders Green


 

2022 -


Andreas Johansson


 

 

 

 

1983

Gunnar Lundström

Kanslister

 

 

2:e pro

 

 

 

 

 

1984-91

B Jensen/Naenfeldt

1964 - 76

Ingegred Tenger

 

1943 - 45

Åke Eriksson

 

 

 

 

1992-96

Jan Naenfeldt

1978 - 81

Siv Karlberg

 

1946

George Telford

 

 

 

 

1997-99

Peter Lindberg

1982 - 05

M Rudolfsson

 

1947 - 51

H Karlsson-Fakt

 

 

 

 

2000-01

Rolf Kök

2005 - 10

Lena Wolke

 

1952

A Littlechild

 

 

 

 

2002-04

Svensson/Ängsås

2011 - 18

Håkan Lundquist

 

1953 - 54

Pat Keene

 

 

 

 

2005

Claes Trozelli m.fl.

2018 -

David Hagén

 

1955 - 63

Harry Fakt

 

 

 

 

2006

Bertil Philipsson

     

1964

Jason Barber

 

 

 

 

2007-10

Tomas Eklund m.fl.

     

1965 - 84

David Johnstone

 

 

 

 

2011

Jan Lindblad m.fl.

     

1985 - 08

Per Hansson

 

 

 

 

2012-

Johan Gårdinger

     

2006 - 08

Eric Carlberg

 

 

 

     
     

2009 -16


Magnus Ekman


 

 

 

     
     

3:e pro

 

 

 

 

     
     

1956 - 59

Gunnar Johansson

 

 

 

     
     

1962

Peter Thomson

 

 

 

     
     

1963

David Johnstone

 

 

 

     
     

1969

Jonas Peil

 

 

 

     
     

1982 - 84

Per Hansson

 

 

 

     

 

Bilder på tidigare ordförande