Tävlingsvillkor

Lidingö Golfklubb - Tävlingsvillkor 2024

2024-02-18

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt nedanstående Tävlingsvillkor.

Tävlingssektionen sanktionerar tävlingar som genomförs i Lidingö GK:s regi. Tävlingsbestämmelser för enskilda tävlingar finns dokumenterade och kan förväntas vara godkända av Tävlingssektionen. Klubbchefen har mandat från Tävlingssektionen att uttolka klubbens tävlingsvillkor.

(Utöver ovanstående kan för vissa tävlingar tillkomma ytterligare bestämmelser.)

1.     Anmälan till tävling

För att få starta i klubbens tävlingar fordras att årets medlemsavgift för aktivt medlemskap i erkänd golfklubb har betalats.

Generellt får endast klubbens medlemmar delta i klubbtävlingar, men i vissa tävlingar får, där så anges i tävlingsbestämmelserna och om plats finns, gäst till medlem delta. Gäst betalar då tävlingsavgift + fastställd greenfeeavgift.

Det krävs minst 4 startande spelare/lag för att en tävlingsklass skall genomföras.

Husdjur får ej, utan speciellt och aktuellt läkarintyg, medföras av spelare eller caddie som deltar i tävling.

Tävlingssektionen förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogram och bestämmelser.

Vardagsmedlemmar äger normalt rätt att delta i klubbens tävlingar inom ramen för sin speltid. Dessa medlemmar äger också rätt att delta i matchtävlingarna ”Erik Runfelts pris” och ”Två Generationer”. Vardagsmedlemmar äger dessutom rätt att, mot betalning av fastställd greenfee som vid spel med medlem, delta i övriga klubbtävlingar med undantag av klubbens övriga matchtävlingar.

Det är möjligt att anmäla sig till en tävling ca 4 veckor innan tävlingsdag, dock tidigast den 1 april.

Anmälan till alla tävlingar (inklusive matchtävlingar) görs via www.golf.se.

Anmälningstiden utgår som regel klockan 16.00 fyra dagar innan tävlingen om inte annat angivits.

I samband med anmälan betalas även tävlingsavgiften. Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna.

Startlista publiceras på www.golf.se som regel senast klockan 18.00 två dagar före tävling. Efteranmälan till tävling kan göras genom att kontakta tävlingsledaren via mail eller telefon. I mån av plats kan efteranmälan godkännas, tävlingsledaren bedömer och beslutar.

Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång genom www.golf.se. Om så sker återbetalas tävlingsavgiften automatiskt under förutsättning att avsedd ”ruta” är ikryssad i samband med avanmälan. Kontakta kansliet om problem uppstår.

Om avanmälan sker efter att anmälningstiden gått ut, återbetalas inte tävlingssavgiften.

Om tävlingsledningen accepterar anmälan efter anmälningstidens utgång utgår en efteranmälningsavgift. Denna avgift återbetalas inte i något fall.

Om spelaren uteblir utan att meddela tävlingsledaren skall spelaren, om ej sjukdom kan styrkas, betalas dubbel tävlingsavgift.

Tävlingsavgift och extra avgift ska regleras av spelaren innan start sker i nästa tävling. Sker inte detta riskerar spelaren att diskvalificeras i påföljande tävling.

Match skall vara färdigspelad senast klockan 23.59 det datum som angivits i spelschemat. Spelare med lägst handicap kontaktar motspelare och föreslår minst två speltillfällen. Kan överenskommelse inte träffas föreslår motspelare i sin tur lika många speltillfällen. Bägge har samma kontaktansvar. Kan spelare inte komma överens om lämplig tidpunkt, gäller omgångens sista datum klockan 16.00 som speltid. Spelare som då infinner sig ensam på tee beredd att spela, vinner på walk-over. Infinner sig ingen av spelarna, diskvalificeras bägge. Skyldighet föreligger att spela även andra dagar än lördagar, söndagar och helgdagar. Inga dispenser lämnas.

De som skall spela matchtävlingar har rätt att beställa starttid fem dagar i förväg. På lördagar, söndagar och helgdagar kan starttid erhållas 07.30 - 09.00, övriga dagar valfri tid. Rätt att endast spela en två-boll föreligger inte. Starttider för matchtävlingar påverkar inte medlems rätt till visst antal förbokade tider.

Den spelare som står överst enligt spelschemat slår ut först vid matchstart.

Spelare som spelar semifinal och finalmatcher skall alltid släppas igenom av sällskapspartier om de tävlande så önskar.

Gällande tävlingsavgifter:

Singel - 18 hål

100 kr

Singel – 36 och 72 hål

150 kr

Senior-, Dam- och Juniorsektionens tävlingar

70 kr

Partävling 18 hål

150 kr/par

Partävling 36 och 72 hål

250 kr/par

Match singel

100 kr

Match par

150 kr/par

Efteranmälningsavgift

150 kr

2.     Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar anges hcp-klasser i underlaget (GIT Tävling) för respektive tävling. Det innebär att varje sektion och tävlingsledare själv avgör vilka hcp-klasser som ska gälla för respektive tävling. Antalet hcp-klasser beror på tävlingsform och förväntat antal startande.

3.     Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar anges tee i tävlingsvillkoren samt hur tävlingen är uppsatt i GIT Tävling för respektive tävling. Det innebär att varje sektion och tävlingsledare själv avgör från vilken tee tävlingen ska spelas för olika kön respektive handicap-klasser.

4.     Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål x och därefter hål y o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

5.     Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna, alternativt kortet stoppats in i ”brevinkastet” utanför tävlingskansliet.

6.     Prisutdelning

Klubben uppmuntrar spelare att delta i prisutdelningen efter avslutad tävling. Om pristagare inte närvarar vid prisutdelningen och inte har utsett ett ombud att ta emot priset, tillfaller priset nästa deltagare på prislistan. Alla som har rätt att delta i tävling har också rätt till priser, utan undantag.

7.     Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.