Vision 2030

Lidingö Golfklubb Vision 2030 – Sveriges trevligaste golfklubb.

I PDFen nedan kan du läsa om arbetet med Vision och hur vi tillsammans kan hjälpas åt att fortsätta jobba mot den. Du kan även läsa en PDF nedan om Vision 2023 för lite mer historik och tidigare arbete. 

  • Arbetet med Vision 2030 påbörjades 2021. Personal, styrelse och kommittéordföranden deltar i klubbens höstkonferensen där de tre senaste konferenserna 2021, 2022 och 2023 lagt grunden för Vision 2030.

  • Vision 2030 är en naturlig fortsättning av Vision 2020 och Vision 2023 som också innehöll samma övergripande vision - “Sveriges trevligaste klubb” 

  • Arbetet utgår också från vår värdegrund Samt Svenska Golfförbundets (SGF) Vision 50/50. 

  • Vision 2030 har som ambition att vara väl förankrat, lättillgängligt och lättförstått för alla medlemmar

Vision 2030 är just som namnet indikerar en vision, och de specifika projekt som kommer att behöva drivas för att uppnå visionen kommer att uppdateras löpande i nyhetsbrev och på vår hemsida. Detta är någonting som alla måste hjälpas åt med och vi ser fram emot att få hjälp av er medlemmar med flera delar i Vision 2030. Vi är mycket tacksamma för alla medlemmars engagemang och stöd, och ser fram emot att arbeta tillsammans för att Lidingö Golfklubb även i framtiden ska vara Sveriges Trevligaste Golfklubb. Vi är tacksamma för all hjälp, input och feedback vi kan få.

Skicka gärna dina frågor, tankar eller om du vill erbjuda din hjälp till oss som arbetar med Vision 2030 i styrelsen på  styrelsen@lidingogk.se

Trevlig läsning
Styrelsen för Lidingö GK