Bokningsregler

Bokningsregler

Gäster välkomna vardagar och helger efter klockan 14.00, bokningsbart 5 dagar innan. Alla tider bokas via MinGolf eller MG Bokning. 

Avbokning eller ändring av bokning skall ske senast 12 timmar innan starttid via mingolf.se eller ringa till receptionen. Ankomstanmälan senast 20 minuter före speltid. Utebliven ankomst betraktas som No Show och bokare debiteras 300 kr.

Tidbokning vardagar 07.30 - 19.50 och helger 07.30 - 17.50 övrig tid bollränna. 3-bollar innan klockan 08.00

Banan stängd för banskötsel måndagar 06:30 - 09:00, tisdag - fredag 06:30 - 07:30

Alla starttider går att boka i förväg via internet. Du får ha max 3 bokade starttider varav 1 helgtid igång samtidigt och bokningen skall avse eget spel och inte vara för annans räkning. Endast medlemmar får boka tider före klockan 14.00 på helger.

Alla tider kan bokas på samtliga kanaler, internet, telefon eller på plats.

Receptionen äger rätten att fylla ut bollarna till 3-/ 4-bollar vid hög belastning

Vid högt tryck på banan förbehåller vi oss rätten att flytta på 2-bollar & 1-bollar, vi flyttar vid behov max en startttid.

Vid bokning ska golfid uppges på alla spelare i bollen.

Ankomstanmälan ska göras i receptionen senast 30 minuter innan start, annars släpps tiden till annan på plats.

Vid frost gäller följande: Starttider som är bokade innan spelet kan påbörjas brinner inne. Starttiden skjuts alltså inte fram då detta kan komma att påverka resterande bokningar under dagen. Självklart gör vi vårt yttersta för att hitta en senare starttid för de tider som förloras, men detta är något vi inte kan garantera.

Före klockan 08.00 gäller max 3-bollar.

Start sker endast från hål 1, undantag kan ske efter godkännande av receptionen.
Gäster får boka starttid 5 dagar i förväg.

För gästspel gäller högst -36 i handicap. Spelar du med medlem i LGK får du ha högst -54 i handicap. Max hcp i bollen är 144.

För hund på golfbanan gäller följande:

- Gäller endast under sällskapsronder
- Gäller endast kopplad hund
- Hund liksom golfvagn hålls borta från green och foregreen
- En allmän hänsyn kring klubbhuset
- Spelare utan hund har företräde vid bokad starttid


Avbokningsregler


• Avbokning ska ske senast 12 timmar innan bokad starttid endast via MinGolf.se eller ringa receptionen. Då finns fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden. Byte av spelare kan ske ända fram till 30 minuter innan bokad starttid.

• En spelare som uteblir och inte bokat av sin starttid debiteras en "no show"-avgift på 300 kr för medlemmar eller full greenfee för gäster samt mister sin möjlighet att boka starttider i GIT tills betalning skett.

• Reglerna gäller för både medlem och greenfeegäst

Greenfeekontroller

Spelare som gästar klubben är skyldiga att betala greenfee innan spel på banan. Klubben kontrollerar att spelare har betalat greenfee och spelare är så skyldig att kunna uppvisa kvitto.

Spelare som beträder banan utan att betala greenfee bestraffas genom att få betala dubbel greenfee, avvisas från banan och rapporteras till hemmaklubben. 
 


Vett & Etikett

Säkerheten på banan

Vi sätter säkerheten på banan i främsta rummet. På grund av banans layout måste av säkerhetsskäl extra stor hänsyn tas till banarbetare och spelare som befinner sig inom räckhåll på banan.

Spelare som befinner sig på ett hål med "högre" nummer har normalt företräde. 

Regler för samverkan mellan banarbetare och spelare finns anslagna i anslutning till 1:a hålets tee. Spelare är också skyldiga att följa de förbudsskyltar som finns uppsatta vid tee på 3:e och 15:e hålen. Var även uppmärksam vid utslag på hål 4 om spelare befinner sig på tee på hål 2. Överträdelse mot dessa regler och förbud beivras med att den skyldige spelaren tilldelas varning. Två varningar inom loppet av två månader leder till spelförbud på LGK:s bana under två veckor.

Snabbt och trivsamt spel på banan
"Din boll ska vara strax bakom bollen framför, inte strax framför bollen bakom er"

Medlem alternativt spelare med lägst hcp i bollen är bollkapten och ansvarar för att spelarna följer gällande regler och är pådrivande för att förbättra långsamt spel.

Speltempot hålls genom att:

 • hålla kontakt med bollen framför
 • om du tappar ett helt hål och fördröjer bollen bakom, erbjud dem att gå igenom, oavsett antalet spelare i den bollen. Flytande genomgång spar tid!
 • bollar med med färre antal spelare än bollen framför ska erbjudas att bli igenomsläppta av bollar med fler spelare för att undvika onödig väntan på banan 
 • förbereda ditt slag i god tid på tee, fairway och green och vara beredd att slå så snart det är din tur att spela
 • ställa vagn/bag på väg mot nästa tee och ta med klubba för chip och putt
 • den som är färdig slår ut först från tee oavsett resultat på föregående hål
 • hjälpa till att se var bollar tar vägen
 • släppa igenom nästa parti om du inte hittar bollen inom 1 minut
 • putta klart om du ligger nära hål, undvik tidsödande markeringar
 • den som hålat ut tar flaggan
 • slå provisorisk boll om första bollen misstänks vara förlorad eller out-of-bounds. (för pliktområde gäller att bollen "säkert eller så gott som säkert" är förlorad i pliktområdet för att du ska kunna ta lättnad enligt reglerna för pliktområde)
 • spelare som vill fortsätta utan paus efter nio hål har rätt att passera boll som tagit paus

Se till att spelet flyter utan onödiga avbrott. En 18-hålsrunda på Lidingö GK ska inte behöva ta mer än ca 4 timmar! 

Etikett

För allas trivsel tillämpar vi på Lidingö GK vårdad klädsel. Klädsel såsom träningsoverall eller liknande gymnastikkläder samt solkläder är exempel på kläder som passar vid andra tillfällen än vid golfspel. Softspikes rekommenderas.

2-, 3- och 4-bollar har normalt sett företräde på banan framför ensamspelare, beroende på tillgänglighet på banan.

Bunkerkrattor

Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och placeras i hålets spelriktning.

Bagvagnar

Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.

Golfbil

Vid spel på banan får golfbil i första hand utnyttjas av spelare som kan uppvisa läkarintyg.

Laddning av batterier

Laddning av batterier för eldrivna bilar och vagnar får av säkerhetsskäl endast göras på anvisade platser i vagnhallen. Kansliet sköter uthyrningen av batteriladdningsplatserna