Månadens regelfråga februari 2022

Publicerat: 2022-02-17 - 09:27 - Skrivet av Anders Green

Det dyker löpande upp frågor kring golfreglerna utifrån olika situationer som inträffar på banan under spel. Normalt sett är det ganska enkla regelfrågor som ställs för att få reda på vad som gäller i olika situationer. En gång i månaden kommer jag därför att redogöra för den eller de regelfrågor som dyker upp med förhoppningen om att sprida lite regelkunskap.

Denna gång tänkte jag ta upp en av de grundläggande reglerna – Regel 8 ”Banan spelas som den är”. Vi ska fördjupa oss lite i vad man får göra och inte göra när det gäller att förbättra förutsättningarna för ett slag.

Om vi bortser från när din boll ligger i en bunker, är i ett pliktområde eller på tee och tittar på vad som inte är tillåtet:

(1) Flytta, böja eller bryta:

- växande eller fastsittande naturföremål

- oflyttbara tillverkade föremål, organiska föremål eller föremål för banans gräns eller

- teemarkeringar för tee när en boll spelas från denna tee

 (2) Flytta ett löst naturföremål eller flyttbart tillverkat föremål till ett läge tex för att bygga en stans eller förbättra spellinjen

(3) Förändra markyta bl a genom att

- återplacera torv i ett torvhål

- ta bort eller pressa ner torvor som redan har återplacerats eller annan skuren grästorv som redan är på plats eller

- skapa eller avlägsna hål fördjupningar eller ojämna ytor

(4) Ta bort eller pressan ner lös sand eller jord

(5) Ta bort dagg, frost eller vatten

Brott mot ovanstående innebär 2 slags plikt.

Vad är då tillåtet?

Följande åtgärder är tillåtna:

 • På ett ärligt sätt söka efter sin boll genom att vidta rimliga åtgärder för att hitta och identifiera den
 • Vidta rimliga åtgärder för att ta bort lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål
 • Vidta rimliga åtgärder för att markeraläget för en boll och att lyfta och återplacera bollen
 • Grunda klubban lätt precis framför eller precis bakom bollen.

Men detta tillåter inte att man:

 • pressar ned klubban mot marken eller
 • När bollen är i en bunker, vidrör sanden precis framför eller precis bakom bollen

(5) Placera fötterna stadigt när stansen tas, inklusive ett rimligt grävande med fötterna i sand eller lös jord.

(6) Ta en naturlig stans på ett ärligt sätt genom att vidta rimliga åtgärder för att komma åt bollen och ta en stans.

Men spelaren, när så görs:

 • Har inte rätt till en normal stans eller sving och
 • måste använda det sätt som minst påverkar för att hantera den speciella situationen.

(7) Slå ett slag eller i baksvingen för ett slag som sedan slås.

Men när bollen är i en bunker, är det inte tillåtet att röra vid sanden i bunkern när baksvingen görs.

(8) På tee:

 • Sätta en peg i eller på marken,
 • Flytta, böja eller bryta något växande eller fastsittande naturföremål,
 • Förändra markytan, ta bort eller pressa ned sand och jord, eller ta bort dagg, frost eller vatten.

(9) I en bunker, jämna ut sand av omsorg om banan efter att en boll som spelats från bunkern är utanför bunkern.

(10) På green, ta bort sand och lös jord och reparera skada.

(11) Röra på ett naturföremål för att se om det är löst.

Men om föremålet visar sig vara växande eller sitter fast, måste det fortfarande sitta fast och återställas så nära som möjligt till sitt ursprungliga läge.

Det finns även en del möjligheter att slippa den allmänna plikten under förutsättning att man återställer förhållanden som förbättrats och du kan läsa mer om detta under regel 8 i regelboken.

Lycka till med din golf och spela bollen som den ligger!

Har du några regelfrågor så får du gärna höra av dig till mig på tel 070-5708158 eller epost lars.waerland@gmail.com.

/ Lars