Månadens regelfråga oktober 2023

Publicerat: 2023-10-03 - 18:12 - Skrivet av Lars Waerland

Det dyker löpande upp frågor kring golfreglerna utifrån olika situationer som inträffar på banan under spel. Denna gång tänkte jag berätta om en händelse som nyligen inträffade på hål 18 då en fågel flyttade bollen.

Om en fågel flyttar på bollen så är ju frågan om man måste spela bollen från dess nya läge eller om du får lägga tillbaka bollen på dess ursprungliga plats där den låg innan fågeln flyttade på bollen?

För att söka svaret i regelboken så får vi titta under regel 9.2b och sedan under regel 9.6. Till att börja med måste vi avgöra vad som fick bollen att rubbas och det finns fyra tänkbara orsaker:

-          Naturkrafterna tex vatten eller vind

-          Spelarens handlingar inkl spelarens caddie

-          Motspelarens handlingar inkl motspelarens caddies handlingar

-          Något utomstående, inkl varje annan spelare i slagspel

I detta fall så kan vi väl vara överens om att det är den sista orsaken dvs ”något utomstående” som har orsakat att bollen har rubbats.

Vi får då läsa vidare under regel 9.6 och där står följande:

Om det är känt eller så gott som säkert att något utomstående (inkl en annan spelare i slagspel eller annan boll) har lyft eller rubbat en spelares boll i vila:

-          Utgår ingen plikt och

-          Bollen måste återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas, se regel 14.2)

Detta gäller om spelarens boll hittas eller inte.

Så i det fallet jag beskrev ovan då en fågel flyttade bollen vid 18 green så får spelaren alltså återplacera bollen och ingen plikt utgår.

Hoppas att du tidigare sett att vi from i år delvis nya regler och du kan läsa mer om de huvudsakliga förändringarna på hemsidan på denna länk.

Är det något annat du undrar över kring golfreglerna så är du förstås välkommen att höra av dig till mig på e-post lars.waerland@gmail.com eller telefon 070-5708158.

 

Lars Waerland, ordf Regel- och hcp sektionen