Tävlingsinfo

Våra tisdagstävlingar har till syfte - att vi ska ha trevligt när vi tävlar.
Dock måste vi ha lite regler att hålla oss till för att tävlingarna ska fungera och resultaten ska bli rättvisa.

Generellt

För alla tävlingar gäller "Regler för Golf-spel” giltiga fr.o.m. januari 2019.
Därutöver gäller lokala regler för Lidingö Golfklubb samt för viss tävling speciellt uppsatta regler.
För att deltaga i seniortävlingarna på LGK gäller att man fyllt eller ska fylla 
60 år innevarande år och är medlem eller sponsormedlem i klubben. Kömedlemmar tillåts spela i mån av plats, dock inte vad gäller vandringspris.

Tävlingsetik

Spel på seniorernas tävlingar förutsätter god golfetik. Lägst handicap i bollen ansvarar för att man följer gällande golfregler samt att bollen inte tappar tempo mot framförvarande boll.

Före tävling

Anmälan till tävling, tidigast 4 veckor innan tävlingsdagen, görs via www.golf.se och betalas online. Anmälan kan senast ske kl. 15.00 två dagar innan tävlingsdagen. Anmälningsavgiften är f.n. 70 kr.
Alla seniorer har möjlighet att spela från valfri tee. Detta önskemål anges i samband med anmälningen på nätet.
 Spelare som utan att korrigera sitt misstag spelar från annan tee än vad spelaren anmält kommer att diskvalificeras.

Avanmälan ska ske före anmälningstidens utgång, om återbetalning av anmälningsavgiften ska kunna ske. Avanmälan därefter bör ske så snart som möjligt med tanke på spelare som står på väntelistan.
Vid överanmälan gäller
 Anmälningsordning som princip.

Rutiner före start

Besked om din starttid får du via mail kl. 15.00 dagen före tävling, efter genomförd lottning. Den kommer också
att finnas tillgänglig på klubbens hemsida under fliken tävlingar och på anslagstavlan utanför herrarnas omklädningsrum.
Spelare ska minst 15 minuter före utsatt starttid ha checkat in och hämtat sitt scorekort samt tagit del av eventuella tävlingsbestämmelser för dagen. Incheckning sker i Tävlingskansliet.
Spelare är skyldig att kontrollera sin spelhandicap innan start.

Golfbil

För att få använda golfbil, pga medicinska skäl, erfodras av klubben utfärdat ”Tillstånd att använda transportmedel”.
Bilen bokas i receptionen senast vid ordinarie anmälningstids utgång eller när du anmäler dig via Min Golf till en tävling.

Tänk på speltempot!
Du rekommenderas att släppa igenom bakomvarande boll om det är tomt på framförvarande hål!!
Om tveksamhet råder om tillämpningen av en golfregel spela alltid en provisorisk eller en alternativ boll en gång
för mycket än för lite!!
Ta upp bollen då chans till poäng är borta!!
Mobiltelefoner bör vara avstängda under pågående rond.
Hundar får ej vara med under tävlingar.
Släpp gärna igenom snabbare partier.

Efter avslutat spel

Scorekortet lämnas in snarast efter avslutad tävlingsrond påskrivet av spelare och markör.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att justera felaktigt eller otydligt noterade scorer i samband med registreringen i GIT.
Spelare som skriver på och lämnar in sitt scorekort med för få antal slag kommer att diskvalificeras. Lämna alltid in ditt scorekort direkt efter avslutat spel.
Vid särskiljning av lika resultat gäller 
Spelhandicapsmetoden (SHCP).

Resultatlista förs in på klubbens hemsida samma dag som tävlingsdagen. Är tävlingen handicapgrundande sker justering av handicap under natten genom det återinförda handikapp beräkningssystemet PCC (Player Cource Condition) samband med att resultatet är slutfört.

Avbrott

Tävling kan avbrytas om risk finns för spelares säkerhet som vid åska och kraftigt regnoväder.
Normalt skall tävlingsledningen förvarna om dåliga väderprognoser innan start och att spelare skall vara uppmärksamma på att avbrott kan komma att ske.
Tävlingsledningen kommer att informera om och hur tävlingen ska avbrytas. Inbetald anmälningsavgift återbetalas ej.

Väl mött på banan!