Tävlingsformer 2023

SPELFORMER UNDER DAMTÄVLINGARNA

Poängbogey (Pb): I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. För ett nettoresultat, som är lika med hålets par, får tävlaren två poäng. För varje slag lägre än par, får tävlaren ytterligare en poäng. För varje slag högre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål.

Slagtävling (Sl): Här gäller det att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag netto, det vill säga efter avdrag av spelhandicap. 

Flaggtävling singel - Slagtävling (Sl) Spelas som slagtävling i vilken varje deltagare tilldelas en individuellt markerad flagga. Denna skall placeras där bollen ligger, sedan tävlaren förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap.

Fyrboll bästboll (Bb): Flera av damernas lagtävlingar är tävlingar som innebär att man två stycken tillsammans spelar varje hål. Den bästa poängen räknas per hål. Den bästa poängen för varje hål läggs sedan ihop och ger slutresultatet. Ej hcp grundande

Foursome (Fs): I foursome spelar två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagsplatserna. Har t ex. spelare A slagit ut på hål 1, skall han sedan slå ut på samtliga hål med udda nummer. I foursome får lagen spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap. Ej hcp grundande

Greensome (Gs) I greensome spelar två spelareBägge spelarna slår ut på varje hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome. Ej hcp grundande

Norsk poängbogey Alla spelare får ett underarmskast på varje hål. Kastet räknas inte in i scoren. Dvs.man kan t.ex. kasta sig ur en bunker eller kasta sig ur ett dåligt läge bakom en buske utan att det räknas som ett slag. Så länge man hittar bollen och kan plocka upp den utan verktyg kan man kasta. Ej hcp grundande.

Texas Scramble Kan spelas av ett visst antal spelare i lag. Alla spelare slår ut, därefter väljer man det läget man tycker är bäst och alla spelare som inte slog till det läget slår från det stället. (markerar och placerar sin boll inom 15 cm.) samma sak gäller tills alla är på green, då får alla putta. Alla spelares utslag måste väljas ett visst antal gånger. Ej Hcp grundande.

Gula Bollen spelas i tvåmannalag, bästboll och poängbogey. Följande gäller:
Laget får en gul boll, som det gäller att ha i spel så länge som möjligt, helst under alla 18 hål.

Den gula bollen spelas vartannat hål av spelarna inom laget. Ex. Spelare 1 spelar gula bollen från tee till green på hål nr 1. På hål nummer 2 är det spelare 2 tur att spela bollen. Den gula bollen ger dubbla poäng på hålet. I stället för 3 eller 4 poäng för ett par ger den gula bollen 6 eller 8 poäng. Förlorar laget den gula bollen under ronden (ex. Out of Bounds eller i ett vattenhinder) förloras också möjligheten till dubbla poäng. Ligger den däremot synlig i ett vattenhinder får spelaren plocka upp bollen och efter pliktslag fortsätta spela med denna. Förloras den gula bollen fortsätter bägge spelarna att spela på vanliga bollar, då med vanlig poängberäkning. Ej hcp grundande.

W-P slaget är en slagtävling som löper under hela säsongen. Anmälan via Min Golf senast tre dagar innan spel. Du får tillgodoräkna dig dina tre bästa nettorundor. Prisutdelning i samband med avslutat spel efter den sista deltävlingen.