Styrelsen för Lidingö GK

Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs i enlighet med av årsmötet fattade beslut. Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande och fyra till åtta (4-8) övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen har följande sammansättning:

Lars Waerland

Ordförande

Till årsmötet 2020. Invald i styrelsen 2014. Lars har varit medlem i LGK sedan 1978 och är idag ordförande i Regel- & Hcp-sektionen. Under 2003 tom 2013 har han varit aktiv i Juniorsektionen och ordförande under åren 2004 tom 2010.
Lars har även under åren 2007 till 2015 varit aktiv i Idrottssektionen i Stockholms Golfförbund, bla med ansvar för samtliga juniortävlingar inom distriktet.
Lars arbetar även Inom Svenska Golfförbundet som TD (Tournament Director) för juniortävlingar på Teen Tour. Lars har distriktsdomarkompetens. 


lars.waerland@gmail.com
070-570 81 58

Robert Ekelund

Vice Ordförande

Till årsmötet 2021. Invald i Styrelsen år 2015. Bor med fru och barn i Sticklinge. Hela familjen är medlemmar i klubben. Jag kan Lidingö GK:s verksamhet relativt väl, har varit aktiv inom junior- och elitsektionen och var även med om ombyggnationen av övervåningen i klubbhuset. Jag hoppas få tillbringa mycket tid på klubben de kommande åren och jag vill verka för en aktivare klubb där alla medlemmar och gäster känner att det är trevligt att utveckla sitt golfspel, umgås och ha kul. Det ska verkligen vara värt att vara medlem i klubben. Vi ska också fortsätta att utveckla hela vår anläggning.

 
robert.ekelund@seb.se
070-659 08 60

Kjell Nilsson

Skattmästare

Till årsmötet 2020. Invald i styrelsen 2014. Har sysslat med golfadministration under flertalet år och i flertalet roller. På klubbnivå som klubbchef, styrelseledamot, kommittéordförande, mm. Inom Stockholms Golfförbund ledamot i flera år i olika kommittéer, samt Distriktsdomare. Inom Svenska Golfförbundet, TD (Tournament Director), framför allt inom svenska ungdomstouren men också några internationella uppdrag.
Ansvarig för genomförandet av European Boys´ Team Championship 2012 på Lidingö.kjell@kjni.se
070-292 53 20

Stephanie Göthman

Ledamot

Till årsmötet 2020. Invald i styrelsen 2018. Stephanie är uppvuxen på Lidingö, spelat golf sedan tolvårsåldern och medlem i Lidingö GK sedan 1984. Stephanie har tidigare varit engagerad i klubbens informationskommittée. Stephanie är ekonom och arbetar i finansbranschen med aktieförvaltning. Stephanie bor i Kyrkviken på Lidingö och har två tonårsdöttrar som också börjat spela golf. Förutom ett stort golfintresse ägnar hon sig också åt tennis, skidåkning, resor och umgås med vänner. Stephanie upplevs som positiv och anser att det är viktigt att klubben är en social samlingspunkt med bra klubbkänsla och kvalitet i golfupplevelsen. Hon ser fram emot att bidra till detta i klubben.

 

 

stephanie.gothman@gmail.com
072-211 46 00

 

Boel Eklund

Ledamot

Till årsmötet 2021. Invald i styrelsen 2015. Boel har varit medlem i Lidingö GK sedan 1982 och var verksam i juniorkommittén ett år under 1990-talet.
I sitt yrkesverksamma liv arbetade Boel som flygvärdinna/purser på SAS, men är numera pensionär och deltar ofta i klubbens dam- och seniortävlingar.
För sex år sedan blev Boel medlem i Stockholm International Rotary Club och var  ledamot i styrelsen i  tre år  och har även varit projektansvarig för ett nationellt projekt som avslutas våren 2015.
Boel är entusiastisk inför uppgiften att vara en länk mellan medlemmarna och styrelsen och hennes förhoppning är att klubbkänslan ska bli bättre och bättre.


boeleklund@hotmail.com

070-824 66 70

Björn Littorin

Ledamot

Till årsmötet 2021. Invald i styrelsen 2017. Björn Littorin har under ett antal år arbetat med klubbens juniorverksamhet, bl a som ordförande i Junior- och Elitsektionen.
Björn har erfarenhet från styrelsearbete i ideella föreningar som Askrike segelsällskap och
Lidingö Tennisklubb, och under de senaste tjugo åren från ett antal olika aktiebolag med
fokus på kraftfull utveckling. 
Björn bor med sin fru, son och dotter i Askrike, har spelat golf sedan tjugoårsåldern och
pendlar runt tio i hcp. Hela familjen spelar gärna golf tillsammans även om sonen Jesper allra
helst tränar och tävlar med jämbördiga.
Björn ser fram emot att bidra till att klubbens medlemmar och gäster får en allt bättre
upplevelse av sin golf och umgänge på Lidingö Golfklubb - allt i linje med klubbens vision.

bjorn@littorin.se
070-665 65 15

Karin Åkerberg

Ledamot

Till årsmötet 2020. Invald i styrelsen 2016. Karin är ekonom, uppvuxen på Lidingö och medlem i Lidingö GK sedan 1986. Under 2009-2011 engagerade sig Karin i klubbens tjejjuniorer som föräldratränare och ledare. 2011 fick Karin uppdraget som projektledare att planera och genomföra renovering och ombyggnad av klubbhuset. Juli 2012 blev Karin tilldelad rollen som "Master of Ceremonies" under European boys´Team Championship på Lidingö GK. Karin har starka band till klubben och vill gärna vara med i det fortsatta arbetet att driva och vidareutveckla klubben med intresse för kommunikation, förädla de sociala värdena och gemenskapen på klubben.

 

karin.akerberg@telia.com
073-338 63 54