Månadens regelfråga september 2022

Publicerat: 2022-09-01 - 11:27 - Skrivet av Lars Waerland

Det dyker löpande upp frågor kring golfreglerna utifrån olika situationer som inträffar på banan under spel. Normalt sett är det ganska enkla regelfrågor som ställs för att få reda på vad som gäller i olika situationer. En gång i månaden kommer jag därför att redogöra för den eller de regelfrågor som dyker upp med förhoppningen om att sprida lite regelkunskap.

En av de situationer på banan där kunskapen är ganska bristande och där jag brukar få hjälpa till är när lättnad ska tas för onormala banförhållanden eller oflyttbara tillverkade föremål. Det kan tex vara för ett springklerlock, brunnslock, en belagd väg eller ett område markerat som MUA.

Egentligen är det inte så svårt, det gäller bara att hitta närmsta punkt för fullständig lättnad som inte är närmare hålet. När man hittat den punkten så ska du droppa bollen inom en klubblängd från den punkten. Det finns ganska bra bilder i regelboken som illustrerar detta. (se nedan)

För att hitta information om förfarandet så måste vi söka oss till regel 16 i regelboken:

16.1a När lättnad tillåts

(1) Innebörd av störande inverkan från ett onormalt banförhållande. Det blir störande inverkan när något av detta är sant:

 • Spelarens boll vidrör eller är i eller på ett onormalt banförhållande,
 • ett onormalt banförhållande inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, eller

Om det onormala banförhållandet är tillräckligt nära för att distrahera spelaren men inte uppfyller något av dessa krav blir det inte störande inverkan enligt denna regel.

 

FIG. 16.1a: NÄR LÄTTNAD ÄR TILLÅTET FÖR ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN

Fig. utgår ifrån en högerspelare. Lättnad utan plikt är tillåtet för störande inverkan av ett onormalt banförhållande (OBF), inklusive ett oflyttbart tillverkat föremål, när bollen berör eller ligger i eller på förhållandet (B1), eller när förhållandet har störande inverkan på området för avsedd stans (B2) eller sving. Närmaste punkt för fullständig lättnad för B1 är P1, och är mycket nära förhållandet. För B2, är närmaste punkten för fullständig lättnad P2, som är längre från förhållandet eftersom stansen måste vara fri från OBF.

 

16.1b Lättnad för en boll på spelfältet

Om en spelares boll är på spelfältet och det blir störande inverkan av ett onormalt banförhållande på banan får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (se Regel 14.3):

 • Referenspunkt: Den närmaste punkten för fullständig lättnad på spelfältet.
 • Storlek på lättnadsområde mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med följande begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • Måste vara på spelfältet,
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, samt
  • fullständig lättnad från all störande inverkan av det onormala banförhållandet måste uppnås.

 

FIG. 16.1b: LÄTTNAD UTAN PLIKT FRÅN ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN PÅ SPELFÄLTET

Lättnad utan plikt tillåts när bollen är på spelfältet och det är störande inverkan av ett onormalt banförhållande. Närmaste punkten för fullständig lättnad bör identifieras och en boll måste droppas i och komma att stanna i lättnadsområdet. Lättnadsområdet är en klubblängd från referenspunkten, som inte är närmare hålet än referenspunkten och måste vara på spelfältet. När lättnad tas måste spelaren ta fullständig lättnad från all störande inverkan av det onormala banförhållandet.

 

När det gäller våra vägar på LGK så får du ta lättnad när bollen ligger på en belagd väg eller om du står på en belagd väg eller om din boll ligger på ett springklerlock eller du står på ett springklerlock då du tar din stans.

Ett tips är att inte lyfta bollen innan du är helt säkert på att du verkligen avser att ta lättnad. Ibland kan ”närmsta punkt för fullständig lättnad” innebära att du måste droppa din boll på en yta som kanske inte alltid innebär att du kan spela bollen därifrån tex kan det vara en buske eller högt gräs. OM du lyfter bollen så markera den alltid! Då har du möjlighet att återplacera den.

 

Är det något annat du undrar över kring golfreglerna så är du förstås välkommen att höra av dig till mig på e-post lars.waerland@gmail.com eller telefon 070-5708158.

 

Lars Waerland, ordf Regel- och hcp sektionen