Månadens regelfråga mars 2023

Publicerat: 2023-03-03 - 11:40 - Skrivet av Lars Waerland

Då var det dags för mars månads regelfråga. Denna gång handlar det som matchspel och de skyldigheter du har gentemot din motspelare.

Vilket du kanske sett så har vi from i år delvis nya regler och du kan läsa mer om de huvudsakliga förändringarna på hemsidan på denna länk.

Denna månad tänkte jag att vi skulle titta närmare på när och om man är skyldig att uppge antal slag i match samt svara på frågor om ställningen i matchen.

Mitt korta svar är; Ja, du måste uppge rätt antal slag till din motspelare om du bli tillfrågad när som helst under spelet av ett hål, gör du inte det förlorar du hålet.

Ovanstående framgår av regel 3.2d där följande står: ”När som helst under spelet av ett hål eller efter att hålet avslutats, har motspelaren rätt att fråga spelaren hur många slag han/hon har på hålet (både utförda slag och pliktslag)”

Skulle motspelaren inte svara på frågan så betraktas det som att uppge felaktigt antal slag och resulterar i den allmänna plikten som i matchspel är förlust av hål.

Spelaren måste även uppge rätt antal slag innan någon av spelarna slår ett slag för att starta ett annat hål eller vidta någon liknande åtgärd som att skänka hålet eller matchen.

Du måste även upplysa din motspelare, så snart det är möjligt, om en eventuell plikt du ådragit dig så snart det rimligtvis är möjligt men hänsyn till hur nära spelare och motspelare är varandra och andra praktiska funktioner. Detta krav gäller faktiskt även om spelaren inte är medveten om plikten eftersom spelaren förväntas känna till när de brutit mot en regel.

Vad gäller ställningen i en match så förväntas spelarna veta ställningen i matchen. Om spelarna av misstag är överens om en felaktig ställning i matchen, kan de korrigera ställningen i matchen, innan någon av spelarna slår ett slag för att starta nästa hål eller, om det rör sig om det sista hålet i matchen, innan resultatet är slutgiltigt. Om det inte korrigeras inom den tiden, blir den felaktiga ställningen i matchen den faktiska ställningen. 

Är det något annat du undrar över kring golfreglerna så är du förstås välkommen att höra av dig till mig på e-post lars.waerland@gmail.com eller telefon 070-5708158.

 

Lars Waerland, ordf Regel- och hcp sektionen