Månadens regelfråga maj 2022

Publicerat: 2022-05-01 - 22:24 - Skrivet av Lars Waerland

Det dyker löpande upp frågor kring golfreglerna utifrån olika situationer som inträffar på banan under spel. Normalt sett är det ganska enkla regelfrågor som ställs för att få reda på vad som gäller i olika situationer. En gång i månaden kommer jag därför att redogöra för den eller de regelfrågor som dyker upp med förhoppningen om att sprida lite regelkunskap.

I april så fick jag följande fråga:

”Boll i bunker. Bollen ligger i lerigt vatten i en bunker. Får jag göra rent bollen och placera den på en torr plats i bunkern, dock ej närmare hål?”

Det enkla svaret är:

”- Ja, du får lyfta bollen, göra ren den, men måste droppa bollen (alltså inte placera) i bunkern, dock ej närmare hål.”

Vad säger då reglerna? Vi får söka oss till regel 16 Onormala banförhållanden. Vad är definitionen av onormala banförhållanden? Jo, något av dessa definierar onormala banförhållanden:

- hål gjort av djur

- mark under arbete

- oflyttbara tillverkade föremål

- tillfälligt vatten

Under regel 16.1b står: Lättnad tillåts var som helst på banan utom när en boll är i ett pliktområde. Lättnad från störande inverkan av ett onormalt banförhållande tillåts bara enligt regel 16.1 när både

- det onormala banförhållandet är på banan (inte out of bounds), och

- bollen är någon stans på banan, utom i ett pliktområde (där spelarens enda lättnad är enligt regel 17)

Under regel 16.1c – ”Lättnad för boll i bunker” så står följande:

Om en spelares boll är i en bunker och det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållande på banan får spelaren antingen ta lättnad utan plikt enligt (1) eller med plikt enligt (2):

  • Lättnad utan plikt: Att spela från bunker. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b, förutom att:

- den närmsta punkten för fullständig lättnad och lättnadsområdet måste vara i bunker

- om det inte finns någon närmsta punkt för fullständig lättnad i bunkern får spelaren fortfarande ta lättnad genom att använda punkten för största möjliga lättnad i bunkern som referenspunkt

 

  • Lättnad med plikt: Att spela från en plats utanför bunkern (lättnad med flagglinjen) . Med ett slags plit får spelaren droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll (se regel 14.3) i ett lättnadsområde, baserat på en referenslinje som går rakt bakåt från hålet genom den ursprungliga bollens läge:

 

  • Referenspunkt: En punkt på banan vald av spelaren som är på referenslinjen och är längre från hålet än detta ursprungliga läge (utan någon gräns för hur långt bakåt på linjen):

- När denna referenspunkt väljs så bör spelaren visa punkten genom att använda ett föremål (tex en peg).

- Om spelaren droppar bollen utan att ha valt denna punkt, ska referenspunkten anses vara den punkt på linjen som är samma punkt som är på samma avstånd från hålet som där den droppande bollen först vidrörde marken.

  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkt: En klubblängd men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområdets läge:

- får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och

- får vara på vilket område på banan som helst, men

- om mer än ett område på banan befinner sig inom en klubblängd från referenspunkten, måste bollen stanna i lättnadsområdet i samma område på banan som bollen först vidrörde när den droppades i lättnadsområdet.

 

Lycka till med din golf och spela bollen som den ligger!

Har du några regelfrågor så får du gärna höra av dig till mig på tel 070-5708158 eller epost lars.waerland@gmail.com.

/ Lars Waerland, Ordf Regel- & handicapsektionen