Månadens regelfråga juni 2022

Publicerat: 2022-06-01 - 11:11 - Skrivet av Lars Waerland

Det dyker löpande upp frågor kring golfreglerna utifrån olika situationer som inträffar på banan under spel. Normalt sett är det ganska enkla regelfrågor som ställs för att få reda på vad som gäller i olika situationer. En gång i månaden kommer jag därför att redogöra för den eller de regelfrågor som dyker upp med förhoppningen om att sprida lite regelkunskap.

I maj så fick jag följande fråga:

”Om jag slagit ner en boll i ett pliktområde, får jag då slå en provisorisk boll?”

Det enkla svaret är:

”- Nej! Om du säker eller så gott som säker på att bollen är i pliktområde får du inte slå en provisorisk boll utan ta lättnad enligt regel 17 för boll förlorad i pliktområde. Slår du en provisorisk boll så innebär det att du egentligen inte är säker på att bollen är i pliktområdet. Hittar du inte bollen så måste du spela på den provisoriska och kan inte ta lättnad enligt regel 17 dvs att bollen är förlorad i pliktområdet”

Vad säger då reglerna? Vi får söka oss till regel 18 Lättnad med slag och distans, boll förlorad eller out of bounds, provisoriskt boll. Under regel 18.3a står följande:

När provisorisk boll tillåts

Om en boll kan vara förlorad utanför ett pliktområde eller vara our of bounds, får spelaren, för att spara tid, provisoriskt spela en annan boll enligt plikten för slag och distans.

För en boll som kan vara förlorad gäller följande:

  • När den ursprungliga bollen inte har hittats och identifierats och ännu inte är förlorad, och
  • När en boll kan vara förlorad i ett pliktområde, men också kan vara förlorad någon annan stans på banan.

Men om spelaren är medveten om att den enda möjliga platsen där den ursprungliga bollen skulle kunna vara förlorad är i ett pliktområde, tillåts inte en provisorisk boll och en boll som spels från den plats där det föregående slaget slogs, blir spelarens boll i spel enligt plikten för slag och distans.

Om den provisoriska bollen kan vara förlorad utanför ett pliktområde eller vara our of bounds:

  • Får spelaren spela ytterligare en provisorisk boll.
  • Förhåller sig denna provisoriska bollen till den första provisoriska bollen som den första provisoriska bollen till den ursprungliga bollen.

Hoppas att ovanstående klargjorde vad som gäller för provisorisk boll när du slagit din boll i ett pliktområde.

Lycka till med din golf och spela bollen som den ligger!

Har du några regelfrågor så får du gärna höra av dig till mig på tel 070-5708158 eller epost lars.waerland@gmail.com.

/ Lars Waerland, Ordf Regel- & handicapsektionen