Månadens regelfråga juli 2022

Publicerat: 2022-07-01 - 12:00 - Skrivet av Lars Waerland

Det dyker löpande upp frågor kring golfreglerna utifrån olika situationer som inträffar på banan under spel. Normalt sett är det ganska enkla regelfrågor som ställs för att få reda på vad som gäller i olika situationer. En gång i månaden kommer jag därför att redogöra för den eller de regelfrågor som dyker upp med förhoppningen om att sprida lite regelkunskap.

På förekommen anledning så tänkte jag denna månad att sprida lite ljus över en spelform som vi dessvärre spelar alltför sällan – nämligen foursome. Kanske pga detta så uppstår det ibland frågor kring just foursome som spelform. I regelboken så har Foursome fått ett eget avsnitt – Regel 22.

Under regel 22.1 står ”Foursome är en spelform som involverar partners (antingen i matchspel eller slagspel) där två partners tävlar som en sida genom att spela en boll och slå vartannat slag på varje hål.”

Under regel 22.3 står bl a” På varje hål måste partners slå varje slag för sidan i växelvis ordning.

  • En partner måste spela först för sidan från tee på alla hål med udda nummer, medan den andra partnern måste spela först för sidan från tee på alla hål med jämna nummer.
  • Efter sidans första slag från hålets tee, måste partners slå växelvis under resten av hålet.
  • Om ett slag återkallas eller på annat sätt inte räknas enligt någon regel (utom när ett slag slås i fel ordning i strid med denna regel), måste samma partner som slog slaget slå nästa slag för sidan.
  • Om sidan beslutar att spela en provisorisk boll, måste den spelas av partnern vars tur det är att spela sidans nästa slag.

Varje pliktslag som sidan får påverkar inte partnernas växelvisa spelordning.

Slag som spelas i fel ordning måste rättas. Eventuella slag som slogs i fel ordning räknas inte. Plikt för slag i fel ordning är den allmänna plikten dvs 2 slag. I matchspel så förlorar sidan hålet. Rättas inte slag i fel ordning (i slagspel) innan sidan slår ut på nästa hål så blir sidan diskvalificerad.

I regel 22.5 framgår att partners får dela klubbor så länge det totala antalet klubbor inte är fler än 14.

Förhoppningsvis gav detta lite insikt i foursome som spelform och jag rekommenderar dig att pröva på det nästa gång ni går ut 4 spelare tillsammans.

Är det något annat du undrar över kring de regler som finns för foursome eller andra regler så är du förstås välkommen att höra av dig till mig på e-post lars.waerland@gmail.com.

 

Lars Waerland, ordf Regel- och hcp sektionen