Månadens regelfråga april 2022

Publicerat: 2022-04-02 - 06:00 - Skrivet av Lars Waerland

Det dyker löpande upp frågor kring golfreglerna utifrån olika situationer som inträffar på banan under spel. Normalt sett är det ganska enkla regelfrågor som ställs för att få reda på vad som gäller i olika situationer. En gång i månaden kommer jag därför att redogöra för den eller de regelfrågor som dyker upp med förhoppningen om att sprida lite regelkunskap.

Denna månad tänkte jag ta upp något som inträffar nästa varje golfrond som spelas och det är hur man identifierar sin boll.

Till att börja med så måste du som spelare kunna identifiera att det är just din boll. Detta gör man genom att sätta ett identifieringsmärke på bollen vilket står i Regel 6.3a ”Spelaren bör sätta ett identifieringsmärke på bollen som ska spelas”. Notera att det inte står måste eller ska, dvs det är inget regelbrott att inte sätta ett identifieringsmärke på bollen. Men för att kunna säkerställa att det verkligen är din boll så måste du med säkerhet kunna identifiera den. Det räcker alltså inte att du på tee säger att du spelar en Titelist 4, eftersom du vid letande kan hitta två Titleist 4 bredvid varandra.

Hur gör du då för att identifiera din boll? Följande står i Regel 7.3:

Om en boll kan vara spelarens boll men inte går att identifiera som den ligger:

  • Spelaren får lyfta bollen för att identifiera den (även genom att snurra den), men:
  • bollens läge måste först markeras och bollen får inte rengöras mer än vad som behövs för att identifiera den (utom på green) (se Regel 14.1).

Om den lyfta bollen är spelarens boll eller en annan spelares boll, måste den återplaceras på sin ursprungliga punkt (se Regel 14.2).

Om spelaren lyfter sin boll enligt denna regel för att identifiera den när det rimligen inte är nödvändigt (utom på green där spelaren får lyfta bollen enligt Regel 13.1b), inte markerar läget för bollen innan den lyfts eller rengörs när det inte är tillåtet, får spelaren ett slags plikt.

Titta gärna på filmen ”Lyfta för att identifiera bollen”

Vad händer om man av misstag rubbar sin boll vid försök att hitta eller identifiera den? Regel 7.4 säger följande:

Det blir ingen plikt om spelarens boll rubbas av misstag av spelaren, motspelaren eller någon annan under försök att hitta eller identifiera den.

Om detta händer, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2). När så görs:

  • Om bollen låg på, under eller mot något oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål, föremål för banans gräns eller växande eller fastsittande naturföremål, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt på, under eller mot detta föremål (se Regel 14.2c).
  • Om bollen var täckt av sand, måste det ursprungliga läget återskapas och bollen måste återplaceras i detta läge (se Regel 14.2d(1)). Men spelaren får lämna en liten del av bollen synlig när han/hon gör detta.

Titta gärna på filmen ”Boll rubbad under sökning”

Lycka till med din golf och spela bollen som den ligger!

Har du några regelfrågor så får du gärna höra av dig till mig på tel 070-5708158 eller epost lars.waerland@gmail.com.

/ Lars Waerland, Ordf Regel- & handicapsektionen