En julhälsning från Styrelsen

Publicerat: 2022-12-16 - 13:55 - Skrivet av Anders Green

Roligt att se så många på det årliga julminglet igår! Tiden går fort så här års. Snart är det ett nytt golfår. 2022 var ett mer normalt golfår jämfört med 2020 och 2021, vilka till stor del präglades av pandemin. Det har varit roligt att se att föreningslivet normaliserats med tävlingar, sammankomster och aktivt kommittéarbete. Spelet på banan var tillbaka på ungefär samma nivå som 2019.

Hej alla medlemmar i Lidingö Golfklubb,
Här kommer några ord om det gångna året och lite om det kommande. Längre ned i texten hittar ni mer information om banan och anläggningen.

Omvärlden
Det förändrade läget i Sverige och världen med ökad inflation, skenande bränslepriser och i vissa fall brist på eller lång väntetid på komponenter och material har även påverkat LGK i tämligen stor utsträckning. Med anledning av detta har vi gått igenom ekonomin och våra kostnader extra noga under året, men framför allt inför kommande år. En revidering av vår investeringsplan med en tydlig prioritering av våra projekt är under utarbetande.

Ekonomi
Medlemsavgiften för 2023 är redan beslutad (görs på årsmötet året före enligt våra stadgar) så en stor del av intäktssidan är känd. Vi har god ekonomi och bra kontroll i klubben, men det är viktigt att vi är proaktiva och har en plan för ett par tuffa år. Mer om detta under våren och på kommande årsmöte (25 april).

Styrelse- och kommittéarbetet
Precis som förra året har styrelsen haft i snitt ett möte i månaden, med undantag för sommaren då vi tog en mötespaus. En viktig del av styrelsens arbete är att följa upp att vi arbetar i enlighet med beslutad budget, verksamhetsplan, policies och värdegrund. Vår uppfattning är att ledningen och personalen och övriga i klubben på ett bra sätt arbetar i enlighet med dessa.

Den årliga konferensen hölls 18 november. Förutom styrelsen deltog klubbens anställda och representanter för de olika kommittéerna, restauranten och tränarna. Temat för årets konferens var Vision 2030, en uppdatering av klubbens nuvarande visionsdokument Vision 2023. Arbetet med detta kommer slutföras i början på nästa år och presenteras på årsmötet i april.

Kommunikation
För att förenkla och förbättra kommunikationen så lanserade vi en ny hemsida i våras och vi fick även ett nytt verktyg för våra medlemsbrev. Vi fortsätter jobba med sociala medier där vi dagsläget har 1 683 följare på Instagram och 820 följare på Facebook. Även vår krögare, Lidingö Indoor och vår greenkeeper kommunicerar via Instagram.

Tillgängligheten
Spelet har gått ner med cirka 7 % mot 2021 och 30 % mot 2020, vilket gjort att tillgängligheten ökat under året. Vi är tillbaka på samma nivå som innan pandemin dvs. 2019.  Vi har spelat cirka 25 500 rundor. När trycket var som högst 2020 var vi upp i cirka 36 000 rundor.

Vi återinförde ”påplatstider” igen, en starttid varje timme, dock ser vi att beläggningen på dessa tider är låg, bara cirka 30 %. Våra greenfee-gäster står för cirka 18 % av spelet - dock är de flesta gäster till medlemmar. Endast 4 % är gästspelarna har ingen anknytning till klubben.

Våra bokningsregler som justerades inför säsongen har, baserat på den feed-back vi fått, fungerat bra och de allra flesta verkar nöjda med upplägget. Vi utvärderar säsongen i skrivande stund och kommer med mer information och eventuella uppdateringar inför 2023 vid årsmötet i april.

Vision 50/50
Vårt Jämställdhetsarbetet fortsätter, vision 50/50 (ett initiativ från Svenska Golfförbundet), har resulterat i en handlingsplan för klubben med både mjuka och hårda förbättringar. Klubbledning – med stöd från styrelsen – ansvarar för genomförandet av beslutade aktiviteter Vi uppdaterar nu handlingsplanen och inkluderar i jämställdhetsarbetet inte bara kön utan även ålder och spelskicklighet. LGK ska vara en likvärdig och välkomnande klubb för både män och kvinnor, unga och gamla, elitspelare och nybörjare.

Lidingö Golfklubb 90 år
Lidingö Golfklubb fyller 90 år nästa år! Det ska vi fira. Klubbsektionen planerar programmet inför klubbens 90-årsfirande under 2023. Redan nu kan vi säga att vi kommer anordna en jubileumsvecka med flera aktiviteter. Detta kommer ske i mitten av augusti och den stora festdagen är planerad till den 19 augusti med tävling och fest. Boka in dagen så kommer mer information när programmet är spikat.

Passa på att hålla i gång swingen i vinter – gärna i vår fina Lidingö Indoor!

God Jul & Gott Nytt Golfår önskar styrelsen och klubbledningen

Anläggningen, banan och övningsområdena

Anläggningen
Ett antal projekt med syfte att förbättra och försköna vår anläggning har genomförts under året. Hela vårt klubbhusområde fräschades upp och vi anlitade en ny trädgårdsmästare som hjälpte oss med nya planteringar runt klubbhuset. Vi slutförde asfalteringen av våra vägar runt banan, ny dubbelsidig klocka sattes upp vid 1:a tee och vi installerade 6 stycken laddstolpar på parkeringen. Café 9:an fräschades upp och drevs obemannad, vilket var uppskattat då öppettiderna blev mer generösa. Under hösten installerade vi en webkamera där man på livevideon med vy och aktuellt väder över puttinggreen, hål 1 och hål 4.
Vi håller också på att bygga en toalett vid nuvarande vattenkranen i början på hål 15. Toaletten är klar att använda i vår.

Banan
På grund av en osedvanligt besvärlig vårvinter med mycket isbildning kom spelet igång senare än normalt på de flesta klubbarna i Stockholmsområdet. Lidingö var tyvärr inget undantag. Som alla kommer ihåg var det flera greener som behövde en hel del tid för att återhämta sig, vilket tyvärr påverkade spelet ända in i juni. Vi, under ledning av vår banchef Adam, utreder nu vilka åtgärder vi kan vidta för att förbättra möjligheterna att alla greener är spelbara när banan öppnar.

Nya övningsområdet
På årsmötet 2021 fattades beslut om att bygga ett nytt övningsområde ovanför parkeringen. Bygget har försenats ett år p g a överklagande av marklovet. För två månader sedan kunde vi dra igång och alla markarbeten börjar redan nu bli klara. Vatten och el har dragits fram och i vår kommer vi att anlägga gräsytor, färdigställa bunkrar mm. Vi planerar att öppna detta område i början av 2024. Vi kommer också att få fler parkeringsplatser på den översta parkeringen.

I övrigt utreder vi säkerheten på banan, främst runt rangen och hål 1 mot vägen. Åtgärder kommer med största sannolikhet behövas. Vi återkommer om det när det finns konkreta förslag på plats.

Här följer lite mer detaljerad information från vår banchef, Adam Carlsson:
Det blev en väldigt tuff vinter för många golfbanor. Omväxlande väder gjorde att det skapades is på många av våra greener vilket medförde skador på framför allt våra norrgreener. Våren var oväntad kall, som i sin tur gjorde att det tog längre tid att få i gång gräset att växa.

Under mars gjordes ”parken” utanför klubbhuset i ordning. Det sattes nya kantsten runt om, bevattning lades ner samt ny såbädd till hela ytan – och äntligen kan vi hålla en fin grön gräsmatta även under sommaren. Vi anlitade duktiga trädgårdsmästare som har hjälpts oss med planteringar runt klubbhuset. 

Under slutet av april la vi asfalt på resterande vägarna på banan detta blev väldigt bra. Vi slipper skyffla stenmjöl efter häftiga skyfall och bättre för gående/elbilar.

Vi la närmare 800 ton sand på våra fairways under maj månad. Ett arbete jag verkligen vill fortsätta med för att förbättra spelbarheten på ytorna. Under september/oktober la vi ner ny dränering på extra utsatta området – ett arbete som kommer ske löpande. Sammanfattningsvis på banan tycker jag att det har varit en bra säsongs trots allt. Alla greener läkte ihop bra förutom just 7:ans green som vi har lagt ner extra arbete med att försöka få ordning på. Tyvärr så är solljuset/luftcirkulation den stora boven där.

Övningsområdet
Under juli månad kördes fyllnadsmaterialet in till området. Under sommarmånaderna togs de sista träden ner och stubbarna bröts upp för att göra ytan klar för utfyllnaden av materialet. Startskottet för det stora arbetet drog i gång samma vecka som banan stängde för säsongen. 2 grävmaskiner och 2 hjullastare hjälptes åt att bära ut materialet på plats. Vädret var tacksamt just denna period vilket gjorde att arbetet flöt på i bra takt.

Man kan i korthet säga att det ”grov” arbetet med det nya området är klart. Nu får området ligga till sig under vintern och så kommer vi fortsätta arbetet till våren med att lägga ner dränering, bevattning samt såbädd.  Planen är att kunna så området under maj/juni 2023.

Vi har även startat arbetet med att förstora den översta parkeringen.  Vi har tagit bort några träd och sprängt bort berget i mitten av området. Se gärna drönarfilmen på området.

Jag vill även passa på att tacka min personal på banan för en bra säsong.