Succesivt genomförande av ökad jämställdhet


Vision 50/50

Ökad jämställdhet går hand i hand med klubbens vision ”Sveriges trevligaste klubb”. Vi vill skapa ramar för att hantera olikheter oss människor emellan och därför har klubbens värdegrund utvecklats och tydliggjorts. Läs och begrunda hur du själv kan bidra till att nå vår vision ”Sveriges trevligaste klubb”. En detaljerad Handlingsplan 50/50 med aktiviteter, rutiner och uppföljning ligger på medlemssidan. Den är uppdelad utifrån analysarbetets fyra arenor styrelserum, golfbana, anläggning och anställda. Gå in och titta! Anställda och ideella på klubben kommer successivt genomföra förbättringarna under de kommande åren.