Delresultat serietävlingen

Delresultat efter fyra tävlingar

Damer
1:a Tite Palm 136 p
2:a Karin Lindgren 131 p
3:a Katarina Sandegren 126 p

Herrar
1:a Stefan Larsson 133 p
2:a Eric Petri 132 p
3:a Lars-Erik Lindgren 124 p

Delresultat efter sju tävlingar

Damer
1:a Tite Palm - 178p, 7 tävlingar
2:a Zinita Rust - 177p, 5 tävlingar
3:a Katarina Sandegren - 170p, 6 tävlingar

Herrar
1:a Bengt Vannergård - 183p, 6 tävlingar
2:a Thomas Müller - 178p, 6 tävlingar
3:a Eric Petri - 174p, 6 tävlingar

Delresultat efter 10 tävlingar

Damer
Zinita Rust - 179p - 8 tävlingar
Tite Palm - 178p - 7 tävlingar
Katarina Sandegren - 178p - 8 tävlingar
Andrée Edlund - 177p - 7 tävlingar
Helen Knudsen - 172p - 7 tävlingar

Herrar
Bengt Vannergård - 185p - 6 tävlingar
Leif Söderholm - 185p - 5 tävlingar
Thomas Müller - 182p - 7 tävlingar
Eric Petri - 177p - 8 tävlingar
Göran Jansson - 1770 - 10 tävlingar

 

Obs att kommande resultat redovisas först på Höstmötet den 27 september.