Tävlingsformer

Slagspel

Slagspel spelar man oftast själv, men det går som sagt att kombinera med en del av de andra spelformerna. Man spelar allt från 18 hål (en runda) till 72 hål (fyra rundor). När man fullbordat de antal rundor tävlingen består av lägger man helt enkelt ihop alla slag, och den som har minst har vunnit.
Proffsen räknar brutto resultatet eftersom de har hcp 0 allihop. Är handicap skillnaden stor räknar man istället netto, vilket betyder att man drar av sitt eget hcp från brutto resultatet. Detta förekommer ofta på klubbtävlingar. Klubbmästerskapen är dock ett undantag.

Slaggolf

Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där dock antalet slag per hål är begränsat. Alla tävlare får, oberoende av antalet erhållna slag, spela maximalt fem slag över par på varje hål, osavsett hålets index. Har tävlaren ej hålat ut efter dessa slag skall bollen plockas upp och scoren noteras till Par + 5 slag (8, 9 eller 10). (I praktiken avbryter spelaren hålet när Par + fyra slag använts, såvida tävlaren ej hålat ut, och noteras för Par + fem slag). Markören är endast skyldig att ange bruttoantalet slag på de hål där tävlarens score är Par + fyra slag eller lägre. (I praktiken rekommenderas markören att notera samtliga hål). Vinnare är den tävlare som spelar den fastställda ronden eller ronderna på lägst nettoscore. Om tävlaren underlåter att håla ut skall scoren Par + fem slag noteras.

Matchspel

Matchspel är den spelform som har hängt med längst. Den spelas som en duell över ett visst antal hål (oftast 18). Det kan därmed sluta oavgjort. I de fall det måste avgöras spelar man sudden-death.

Poängbogey

Spelarna tävlar om vem som får mest poäng, istället för minst antal slag. Det är jämförbart med netto resultatet vid slagspel.
I grunden är varje hål värt 2 poäng, om du går på ditt handicap vill säga. Om du gör par på ett hål där du har ett extraslag går du ju ett under ditt handicap. Detta betyder att du får 3 poäng, dvs. ett bättre än du skall ha. Således får du bara 1 poäng om du gör bogey på ett hål som du inte har något extraslag på. Men så länge du har 36 poäng på 18 hål spelar du på ditt handicap. Om du lyckas få en 37 poäng, och föranmält ronden,  har du alltså sänkt ditt handicap. Om du däremot får lägre än 36 poäng, och föranmält ronden, höjer du dig, såvida poängantalet ligger inom buffertzonen för din hcp-grupp. Denna buffertzon är mindre ju lägre hcp-grupp du ligger i.

Foursome

I denna spelform delar man in sig två och två, i lag. Du och din partner slår sedan varannat slag tills det att bollen är i hål. Man slår då ut varannat hål. Om du då slår ut på de jämna hålen (2, 4, 6 osv.), slår din partner ut på de udda hålen (1, 3, 5 osv.). Denna spelform kan kombineras med slagspel, poängbogey och matchspel utan svårigheter.

Greensome

Greensome spelas av lag bestående av två spelare.
Greensome kan spelas som poängbogey eller som slaggolf.
Lagets spelhandicap bestäms genom att ta 60% av den lägsta och 40% av den högsta lagmedlemens spelhandicap och avrunda till heltal vid poängbogey och till en decimal vid spel enligt slaggolfregler.
Så här går det till:
Båda spelarna slår ut på varje hål. Efter utslaget väljer laget vilken boll man ska fortsätta att spela på. Den som ej slagit ut den boll som man väljer att fortsätta på skall slå det andra slaget. Därefter skall man slå vartannat slag till dess bollen är i hål eller
- vid slaggolf: till dess man slagit motsvarande hålets par + 4 slag. Max antal slag som noteras på scorekortet är 8 på par 3, 9 på par 4 och 10 på par 5 hål.
- vid poängbogey: till dess man ej längre kan erhålla poäng på hålet.
- Pliktslag räknas ej som slag vad gäller turordningen spelarna emellan.
- Om båda bollarna efter utslaget är förlorade eller out måste laget välja den ena spelarens (t.ex. A) boll och den andre spelaren (B) slå ut en ny boll (slag 3). Detta 3:e slag ska av B slås från den tee där A slog sin första boll.
- Slag i fel turordning inom laget ger 2 slags plikt (slaget räknas ej) och skall rättas till (återplacering) före utslag på nästa hål. Om felet ej rättats till före utslag från nästa tee diskvalificeras laget.

Scramble

Scramble spelas av lag bestående av 2, 3 eller 4 spelare.
Scramble spelas som slaggolf (max hålets par +5 slag per hål) och kan spelas med eller utan handicap.
Samtliga i laget slår ut varsin boll från (sin ordinarie) tee på hålet.
Det bästa läget väljes och markeras.
Samtliga av lagets spelare placerar i valfri ordning sin boll inom 15 cm från den valda bollens läge och slår sina nästa slag därifrån. För att snabba upp spelet kan bestämmas att vald boll får spelas från sitt ursprungliga läge utan att placeras om.
I bunker återskapas läget mellan slagen.
En variant är att den vars boll valts ej får slå nästa slag, utom på green där samtliga får putta.
Så länge någon i laget kan förbättra resultatet är hålet ej avslutat. Detta innebär t.ex. att hålad kortputt eller hålat dubbelslag inte behöver betyda att hålet är avslutat.
Om man spelar utan handicap bör lagens sammansättning vad gäller spelhandicap vara så lika som möjligt.
Om man spelar med handicap erhåller laget ett handicap på
25% av sammanlagt spelhandicap vid 2-mannalag.
15% av sammanlagt spelhandicap vid 3-mannalag.
10% av sammanlagt spelhandicap vid 4-mannalag.
Om spelare i ett 4-mannalag uteblir lägges en 'fiktiv' 36-hcp in i bollen varefter spelhandicapet beräknas.

Texas
Scramble

TexasScramble spelas av lag bestående av 2 spelare.
TexasScramble spelas som slaggolf (max hålets par +5 slag per hål) och kan spelas med eller utan handicap.
Båda spelarna i laget slår ut varsin boll från (sin ordinarie) tee på hålet.
Det bästa läget väljes och markeras.
I TexasScramble måste minst 6 av vardera spelarnas utslag väljas.
Spelarna placerar i valfri ordning sin boll inom ett scorekorts avstånd från den valda bollens läge och slår sina nästa slag därifrån. För att snabba upp spelet får vald boll spelas från sitt ursprungliga läge utan att placeras om.
I bunker återskapas läget mellan slagen.
Detta förfaringssätt upprepas till dess bollen är hålad eller max antal slag på hålet utnyttjats.
Så länge någon i laget kan förbättra resultatet är hålet ej avslutat. Detta innebär t.ex. att hålad kortputt eller hålat dubbelslag inte behöver betyda att hålet är avslutat.
Om man spelar utan handicap bör lagens sammansättning vad gäller spelhandicap vara så lika som möjligt.
Om man spelar med handicap erhåller laget ett handicap på 25% av sammanlagt spelhandicap.