Regler

Här nedan hittar du:

  • Lokala regler Lidingö GK
  • Länk till Regelboken 2016
  • Länk till Decisions on the rules of golf 2016-2017
  • Länk till Spel- och tävlingsinfobanken

 

Ansvariga för regelfrågor på klubben är:

Kjell Nilsson, Distriktsdomare, tel 070-2925320

Lars Waerland, Distriktsdomare, tel 070-5708158

Länk till SGDF:s regeljour hittar du genom att klicka här.

=======================================================

LOKALA REGLER

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)

För följande vägar definieras gränsen för out of bounds av den belagda (asfalterade) vägen:

a. Hål nr 2, höger om green, Kyttingevägen.
b. Hål nr 11, vänster utmed hela hålet, Kyttingevägen.
c. Hål nr 14, bakom green, Trolldalsvägen.
d. Hål nr 15, vänster utmed hela hålet, Trolldalsvägen.
En boll är out of bounds om hela bollen ligger på eller bortom vägen.

Vattenhinder (Regel 26) Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Myrstackar
e. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.
f. Skador i bunker orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Objekt identifierade med orange markering.
b. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
c. Avståndsplattor
d. Skydd av unga träd Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinnar påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
 
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.
 

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3, 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)

Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28.

Undantag till Regel 6-6d

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

Övningsområden Före en fastställd rond eller ett särspel på en dag för en slagspelstävling är övning tillåten på puttingreen vänster om green på hål nr 4 samt övningsområdet till vänster om hål 18.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

(ovanstående lokala regler är godkända av SGDF 2018-05-01)

======================================================

Regelboken

Här hittar du en länk till Regelboken 2016 - klicka här!

======================================================

Decisions on the rules of golf

Här hittar du en länk till Decisions on the rules of golf 2016-2017 - klicka här!

=====================================================

Spel- och Tävlingsinfobanken

Spel- och tävlingsinfobanken är ett webbaserat verktyg som underlättar viss administration kring spel och tävling och en informationsbank för många olika slags användare. 

Du kan använda Spel- och tävlingsinfobanken för att skapa olika typer av dokument för klubben spel- och tävlingsverksamhet (t ex Lokala Regler, Tävlingsregler, Villkor för Tävling och Lokala Ordningsföreskrifter) för att få information om Course Set Up (hur man förbereder en bana inför en tävling), för att korrekt markera och dokumentera en banas hinder och gränser eller för att söka information om bakgrund eller motiv till sådan dokumentation.

Du når Spel- och tävlingsinfobanken genom att klicka här!