Regler

Här nedan hittar du:

 • Lokala regler Lidingö GK
 • Länk till Regelboken 2016
 • Länk till Decisions on the rules of golf 2016-2017
 • Länk till Spel- och tävlingsinfobanken

 

Ansvariga för regelfrågor på klubben är:

Kjell Nilsson, Distriktsdomare, tel 070-2925320

Lars Waerland, Distriktsdomare, tel 070-5708158

Länk till SGDF:s regeljour hittar du genom att klicka här.

=======================================================

LOKALA REGLER

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds Regel 27-1
För följande vägar definierar gränsen för out of bounds av den belagda (asfalterade) vägen:

 • Hål nr 2, höger om green, Kyttingevägen.
 • Hål nr 11,vänster utmed hela hålet, Kyttingevägen.
 • Hål nr 14, bakom green, Trolldalsvägen.
 • Hål nr 15, vänster utmed hela hålet, Trolldalsvägen.

En boll är out of bounds om hela bollen ligger på eller bortom vägen.

Vattenhinder Regel 26
Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder

Mark under arbete (MUA) Regel 25-1

 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 • MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 • Myrstackar.
 • Berg i dagen och jordfast sten på den finklippta delen av spelfältet, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.
 • Skador i bunker orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar

Oflyttbara hindrande föremål Regel 24-2 

 • Objekt identifierade med orange markering.
 • Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 • Avståndsplattor.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3, 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas. 

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Övningsområden
Före en fastställd rond eller ett särspel på en dag för en slagspelstävling är övning tillåten på puttingreen vänster om green på hål nr 4 samt övningsområdet till vänster om hål 18.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inte annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel - Förlorat hål. Slagspel - Två slag.

(ovanstående lokala regler är godkända av SGDF 2017-04-02)

======================================================

Regelboken

Här hittar du en länk till Regelboken 2016 - klicka här!

======================================================

Decisions on the rules of golf

Här hittar du en länk till Decisions on the rules of golf 2016-2017 - klicka här!

=====================================================

Spel- och Tävlingsinfobanken

Spel- och tävlingsinfobanken är ett webbaserat verktyg som underlättar viss administration kring spel och tävling och en informationsbank för många olika slags användare. 

Du kan använda Spel- och tävlingsinfobanken för att skapa olika typer av dokument för klubben spel- och tävlingsverksamhet (t ex Lokala Regler, Tävlingsregler, Villkor för Tävling och Lokala Ordningsföreskrifter) för att få information om Course Set Up (hur man förbereder en bana inför en tävling), för att korrekt markera och dokumentera en banas hinder och gränser eller för att söka information om bakgrund eller motiv till sådan dokumentation.

Du når Spel- och tävlingsinfobanken genom att klicka här!