Checklista för Tävlingsledare

Tävlingsledare (TL) på Lidingö Golfklubb

För att kunna arrangera planerade tävlingar idag och i framtiden måste vi bli fler som hjälper till som tävlingsfunktionärer.

Tävlingssektionen söker därför tävlingsledare och funktionärer som vill vara med att hjälpa till vid klubbens tävlingar. Vi strävar efter att vara minst två funktionärer på varje klubbtävling (ej större tävlingar som KM) så att du som funktionärer själv kan ha möjlighet att delta i tävlingen.

Det bästa är att börja som biträdande tävlingsledare för att på så sätt komma in i jobbet.

Är du intresserad kontakta Tävlingssektionen

Hjälp till Tävlingsledare (TL) 

Bifogade dokument (Checklista för Tävlingsledare och Checklista för GIT-hantering) är tänkt att vara till stöd och hjälp för dig som TL. Dokumenten är indelade i tre avsnitt före, under och efter tävlingen. Inom varje avsnitt finner du olika aktiviteter att planera för och ta hänsyn till.

Läs noga igenom hela dokumentet. Innehållet med avsikt detaljerat och aktiviteterna är uppställda i en viss tidsordning men det står dig helt fritt att planera och välja de olika aktiviteter som är relevanta för just den aktuella tävlingen - Din Tävling.

En i god tid och väl planerad tävling kommer att underlätta för dig som ansvarig TL.

Lycka till med Din Tävling och kontakta gärna någon i Tävlingssektionen vid eventuella frågor!

Vid problem med GIT-systemet, kontakta någon av de GIT-kunniga inom klubben. Uppgifter finns i Receptionen

Förkortningar använda i Checklistor

TS = Tävlingssektionen    TA = Tävlingsansvarig inom respektive Sektion.