Lathund för Tävlingsledare

FÖR TÄVLINGSLEDARE (TL) PÅ LIDINGÖ GOLFKLUBB

 

Detta dokument är tänkt att vara ett stöd och till hjälp för dig som TL. Dokumentet är indelat i tre faser, före, under och efter tävlingen, och inom varje fas finner du olika aktiviteter att ta hänsyn till.

Jag ber dig att noga läsa igenom hela dokumentet. Innehållet är avsiktligt detaljerat varför det står dig helt fritt att välja de olika aktiviteter, som är relevanta för just din aktuella tävling.

Aktiviteterna är uppställda i en viss tidsordning men det är naturligtvis upp till dig, och alla andra TL, att själva planera för den egna tävlingen. En i god tid väl planerad tävling kommer att underlätta mycket för dig som ansvarig TL.

”Lathunden” är tänkt att vara ett ”levande” dokument så jag, som representant för Tävlingssektionen (TS), tar tacksamt emot alla former av återkoppling på nyttan med dokumentet.

Lycka till med din tävling och kontakta gärna Tävlingssektionen vid frågor!

För TS
Eric Petri
Telefon 0706 870 190
Mailadress eric.petri@bredband.net

 

Lathund se nedan dokument