Handicapregler

Här hittar du en länk till de handicapregler som SGF har fastställt - klicka här!

Rätt HCP vid tävling:

Enligt Spel- och Tävlingshandboken, Handicapregler, framgår under kapitel 2.7 följande

2.7 Ansvar - spelaren, handicapkommittén och tävlingsledningen

Spelaren ansvarar för att följa handicapreglerna och att spela på rätt handicap genom att registrera alla sina handicapronder. Spelaren ansvarar för att rätt spelhandicap finns angiven på scorekortet i slagspelstävling, se Regel 3.3b (4). Handicapkommittén på spelarens hemmaklubb ska justera spelarens handicap om den inte speglar spelarens allmänna spelstandard. En sådan revidering ska vara med minst 1,0. Spelaren registrerar själv de handicapronder som inte är tävlingsronder i Min Golf. Tävlingsronder registreras automatiskt i GIT.

2.7.2 Handicap – ofullständigt förd eller felaktig

Det är en spelares skyldighet att ha rätt handicap noterad i GIT före start i en tävling. Vid avvikelser beslutar tävlingsledningen om spelaren får delta i den aktuella tävlingen eller inte. Finner tävlingsledningen skäl äger den rätt att, för aktuell tävling, tilldela en spelare en handicap som kan vara lägre än den spelaren angivit. Spelarens hemmaklubb bör informeras om detta. Om det finns misstankar om att spelare medvetet fört sin handicap felaktigt ska tävlingsledningen skriftligen anmäla spelaren, både till spelarens hemmaklubb och till det distrikt spelaren tillhör.

2.7.3 Handicapändring efter anmälningsdag men före tävlingsstart

Spelare som fått sin exakta handicap ändrad efter anmälan och före tävlingsstart ska meddela det till tävlingsledningen och spelaren ska registreras på sin nya handicap. Spelaren bör även inlottas i ny tävlingsklass där så är möjligt.