Tävlingsvillkor 2019

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Tävlingsvillkor:

(Utöver ovanstående kan för vissa tävlingar tillkomma ytterligare bestämmelser.)

  1. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i vissa av klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Handicap.

För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation. 

För att erhålla EGA tävlingshandicap krävs att spelaren registrerat minst 4 ronder (även

sällskapsronder) under föregående eller innevarande år. Mer information om hcp regler hittar du under Regel- & hcp-sektionen eller genom att klicka här.

  1. Anmälan till tävling

För att få starta i klubbens tävlingar fordras:

  • att årets medlemsavgift är för aktivt medlemskap i erkänd golfklubb har betalats
  • att man har högst 36 i handicap

Generellt får endast klubbens medlemmar delta i klubbtävlingar, men i vissa tävlingar får, där så anges i tävlingsbestämmelserna och om plats finns, gäst till medlem delta. Gäst betalar då anmälningsavgift + fastställd greenfee avgift.

Det krävs minst 4 startande spelare respektive startande par för att en tävlingsklass skall genomföras.

Husdjur får ej medföras av spelare eller caddie som deltar i tävling. 

Tävlingssektionen förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogram och bestämmelser. 

Vardagsmedlemmar äger rätt att delta i klubbens tävlingar inom ramen för sin speltid. Dessa medlemmar äger också rätt att delta i matchtävlingarna ”Erik Runfelts pris” och ”Två Generationer”. Vardagsmedlemmar äger dessutom rätt att, mot betalning av fastställd greenfee som vid spel med medlem, delta i övriga klubbtävlingar med undantag av klubbens övriga matchtävlingar. 

Det är möjligt att anmäla sig till en tävling ca 4 veckor innan tävlingsdag, dock tidigast den 1 april.

Anmälan till tävling görs via www.golf.se ”Min Golf” på nätet 

Anmälningstiden utgår som regel klockan 16.00 fyra dagar innan tävlingen om inte annat angivits.

I samband med anmälan betalas även anmälningsavgiften.

Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna.

Startlista publiceras på www.golf.se/ ”Min Golf” som regel senast klockan 18.00 två dagar före tävling. Efteranmälan till tävling kan göras genom att kontakta tävlingsledaren via mail. I mån av plats kan efteranmälan godkännas, tävlingsledaren bedömer och beslutar.

Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång genom www.golf.se ”Min Golf”.

Anmälningsavgiften återbetalas då, kontakta kansliet om anmälningsavgiften är betald i samband med anmälan. Om avanmälan sker efter att anmälningstiden gått ut, återbetalas inte anmälningsavgiften.

Om spelaren uteblir utan att meddela tävlingsledaren skall spelaren, om ej sjukdom kan styrkas, betala dubbel anmälningsavgift. 

Anmälningsavgift och extra avgift ska regleras av spelaren innan start sker i nästa tävling. Sker inte detta riskerar spelaren att diskvalificeras i påföljande tävling.

Anmälan till matchtävlingar sker via www.golf.se ”Min Golf”.

Match skall vara färdigspelad senast klockan 24.00 det datum som angivits i spelschemat. Spelare med lägst handicap kontaktar motspelare och föreslår minst två speltillfällen. Kan överenskommelse inte träffas föreslår motspelare i sin tur lika många speltillfällen. Bägge har samma kontaktansvar. Kan spelare inte komma överens om lämplig tidpunkt, gäller omgångens sista datum klockan 16.00 som speltid. Spelare som då infinner sig ensam på tee beredd att spela, vinner på walk over. Infinner sig ingen av spelarna, diskvalificeras bägge. Skyldighet föreligger att spela även andra dagar än lördagar, söndagar och helgdagar. Inga dispenser lämnas!

Anmälan sker via www.golf.se ”Min Golf”. Anmälningsavgiften skall betalas i samband med anmälan. 

Vid avanmälan innan anmälningstidens utgår så återbetalas anmälningsavgiften, kontakta kansliet.

Vid avanmälan efter att anmälningstiden gått ut återbetalas inte anmälningsavgiften.

De som skall spela matchtävlingar har rätt att beställa starttid fem dagar i förväg. På lördagar, söndagar och helgdagar kan starttid erhållas 07.30 - 09.00, övriga dagar valfri tid.

Den spelare som står överst enligt spelschemat slår ut först vid matchstart.

Spelare som spelar semifinal och finalmatcher skall alltid släppas igenom av sällskapspartier om de så önskar.

Gällande anmälningsavgifter 2019 är för:

Singel - 18 hål                                                       100 kr

Singel – 36 och 72 hål                                            150 kr

Senior-, Dam- och Juniorsektionens tävlingar            60 kr

Par - 18 hål                                                            150 kr/par

Par - 36 och 72 hål                                                 250 kr/par

Match singel                                                           100 kr

Match par                                                              150 kr/par

Match singel juniorer                                              60 kr

 

  1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar anges HCP klasser i underlaget (GIT Tävling) för respektive tävling. Det innebär att varje sektion och tävlingsledare själv avgör vilka hcp klasser som ska gälla för respektive tävling. Antalet hcp klasser beror på tävlingsform och förväntat antal startande.

  1. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar anges tee i underlaget (GIT Tävling) för respektive tävling. Det innebär att varje sektion och tävlingsledare själv avgör från vilken tee tävlingen ska spelas för olika kön respektive hcp klasser. I vissa tävlingar kommer herrar som fyllt 60 år att tillåtas spela från röd tee och detta anges då i GIT Tävling.

  1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål x och därefter hål y o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

  1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna, alternativt kortet stoppats in i ”brevinkastet” utanför tävlingskansliet.

  1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Vid synnerliga skäl kan tävlingsledaren godkänna att pris utlämnas till ombud. Tävlingsledaren skall ha fått sådan begäran i samband med att spelaren "checkar in" och eventuellt betalar sin anmälningsavgift och hämtar ut scorekortet. Vidare gäller att spelare skall ha EGA exakt tävlingshandicap för att ta emot pris, se ovan.

  1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.