Allmänna tävlingsbestämmelser 2019

De allmänna tävlingsbestämmelserna gäller vid alla tävlingar på Lidingö Golfklubb.

Dessutom gäller:

  • Regler för golfspel 2019
  • SGFs Spel-och Tävlingshandbok (SoT) 2016 (ny version förväntas under våren 2019)
  • Lidingö Golfklubbs lokala regler bestämmelser och ordningsregler
  • Amatörbestämmelser
  • Företagsgolf och RFs stadgar kap.12, Tävlingar

Utöver ovanstående kan för vissa tävlingar tillkomma ytterligare bestämmelser.

GENERELLT

För att få starta i klubbens tävlingar fordras:

  • att årets medlemsavgift är för aktivt medlemskap i erkänd golfklubb har betalats
  • att man har högst 36 i handicap

Generellt får endast klubbens medlemmar delta i klubbtävlingar, men i vissa tävlingar får, där så anges i tävlingsbestämmelserna och om plats finns, gäst till medlem delta. Gäst betalar då anmälningsavgift + fastställd greenfee avgift.

Enligt rekommendation från SGF så krävs from säsongen 2014 EGA tävlingshandicap (ETH) för att deltagare i vissa klubbtävlingar ska få ta emot pris. LGK kommer att tillämpa denna regel för samtliga tävlingar från och med 2019.

Respektive sektion bestämmer själva över tillämningen av denna rekommendation. Kan innebära att man inte tillåter start i tävling med mindre än att man har EGA.

För att erhålla EGA tävlingshandicap krävs att spelaren registrerat minst 4 ronder (även sällskapsronder) rullande 12 månader i www.golf.se/Min Golf. Mer information om hcp regler hittar du under Regel- & hcp-sektionen eller genom att klicka här.

Det krävs minst 4 startande spelare respektive startande par för att en tävlingsklass skall genomföras.

Husdjur får ej medföras av spelare eller caddie som deltar i tävling.

Tävlingssektionen förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogram och bestämmelser.

VARDAGSMEDLEMMAR

Vardagsmedlemmar äger rätt att delta i klubbens tävlingar inom ramen för sin speltid.

Dessa medlemmar äger också rätt att delta i matchtävlingarna ”Erik Runfelts pris” och ”Två Generationer”. Vardagsmedlemmar äger dessutom rätt att, mot betalning av fastställd greenfee som vid spel med medlem, delta i övriga klubbtävlingar med undantag av klubbens övriga matchtävlingar.

ANMÄLAN

Det är möjligt att anmäla sig till en tävling ca 4 veckor innan tävlingsdag, dock tidigast den 1 april. Anmälan till tävling görs via www.golf.se ”Min Golf” på nätet

Anmälningstiden utgår som regel klockan 16.00 fyra dagar innan tävlingen om inte annat angivits.

I samband med anmälan betalas även anmälningsavgiften.

Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna.

Startlista publiceras på www.golf.se/ ”Min Golf” som regel senast klockan 18.00 två dagar före tävling.

Efteranmälan till tävling kan göras genom att kontakta tävlingsledaren via mail. I mån av plats kan efteranmälan godkännas, tävlingsledaren bedömer och beslutar.

AVANMÄLAN

Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång genom www.golf.se ”Min Golf”. Anmälningsavgiften återbetalas då, kontakta kansliet om anmälningsavgiften är betald i samband med anmälan.

Om avanmälan sker efter att anmälningstiden gått ut, återbetalas inte anmälningsavgiften.

Om spelaren uteblir utan att meddela tävlingsledaren skall spelaren, om ej sjukdom kan styrkas, betala dubbel anmälningsavgift.

Anmälningsavgift och extra avgift ska regleras av spelaren innan start sker i nästa tävling. Sker inte detta riskerar spelaren att diskvalificeras i påföljande tävling.

MATCHTÄVLINGAR

Anmälan till matchtävlingar sker via www.golf.se ”Min Golf”.

Match skall vara färdigspelad senast klockan 24.00 det datum som angivits i spelschemat. Spelare med lägst handicap kontaktar motspelare och föreslår minst två speltillfällen. Kan överenskommelse inte träffas föreslår motspelare i sin tur lika många speltillfällen. Bägge har samma kontaktansvar. Kan spelare inte komma överens om lämplig tidpunkt, gäller omgångens sista datum klockan 16.00 som speltid. Spelare som då infinner sig ensam på tee beredd att spela, vinner på walk over. Infinner sig ingen av spelarna, diskvalificeras bägge. Skyldighet föreligger att spela även andra dagar än lördagar, söndagar och helgdagar. Inga dispenser lämnas!

Anmälan sker via www.golf.se ”Min Golf”. Anmälningsavgiften skall betalas i samband med anmälan. 

Vid avanmälan innan anmälningstidens utgår så återbetalas anmälningsavgiften, kontakta kansliet. Vid avanmälan efter att anmälningstiden gått ut återbetalas inte anmälningsavgiften.

De som skall spela matchtävlingar har rätt att beställa starttid fem dagar i förväg. På lördagar, söndagar och helgdagar kan starttid erhållas 07.30 - 09.00, övriga dagar valfri tid.

Den spelare som står överst enligt spelschemat slår ut först vid matchstart.

Spelare som spelar semifinal och finalmatcher skall alltid släppas igenom av sällskapspartier om de så önskar.

ANMÄLNINGSAVGIFTER (gäller from 2019)

Singel - 18 hål 100 kr

Singel – 36 och 72 hål 150 kr

Senior-, Dam- och Juniorsektionens tävlingar 60 kr

Par - 18 hål 150 kr/par

Par - 36 och 72 hål 250 kr/par

Match singel 100 kr

Match par 150 kr/par

Match singel juniorer 60 kr

PRISUTDELNING

Spelare som enligt resultatlistan skall erhålla pris men som inte är närvarande vid prisutdelningen har avsagt sig rätten att motta pris.

Vid synnerliga skäl kan tävlingsledaren godkänna att pris utlämnas till ombud. Tävlingsledaren skall ha fått sådan begäran i samband med att spelaren "checkar in" och eventuellt betalar sin anmälningsavgift och hämtar ut scorekortet.

Vidare gäller att spelare skall ha EGA exakt tävlingshandicap för att ta emot pris, se ovan.