Tävlingssektionen

Tävlingssektionen sorterar under Golfkommittén och består 2019 av:

Leif Åberg, Ordförande

E-post: leif@leifaberg.se

Kjell Nilsson, ledamot - GIT frågor

E-post: kjni@live.se

Lars Waerland, ledamot – Matchtävlingar

E-post: lars.waerland@gmail.com 

Eric Petri, ledamot

E-post: eric.petri@bredband.net 

Anders Green - Adjungerad från kansliet

E-post: klubbchef@lidingogk.se

Tävlingar 2019

Sektionen ansvarar för koordinering av tävlingsprogrammet samt publicering av tävlingarna i GIT.

Tävlingsprogrammet kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida i början av april månad. Tävlingarna kommer också att publiceras i GIT.

Det kan komma att förekomma tävlingar på Lidingö GK som inte är redovisade i Tävlingsprogrammet men som ändå är sanktionerade av styrelsen.

För deltagande i klubbens tävlingar, se länk till "Tävlingsvillkor 2019 för Lidingö Golfklubb" på hemsidan.

Sektionen är ansvarig för ett antal av klubbens tävlingar under 2019 såsom:

 • Harry Fakts Minne – en serie om 5 slagtävlingar
 • KM
 • KM Foursome

Samt i samarbete med Klubbsektionen:

 • Grand Opening - Vårträffen
 • Familjeslaget
 • 4:a på 4:an
 • Davids Day
 • Höstträffen

Dessutom ansvarar sektionen för följande Matchtävlingar:

 • Erik Runfelts pris (damer och herrar 25+)
 • Oldboyspokalen (damer och herrar 55+)
 • Två Generationer (förälder och barn)
 • Mixed Cup (damer och herrar)
 • KM Match

Anmälan till (flertalet av) matchtävlingarna sker via ”golf.se/mingolf”. Mer information om matchtävlingarna och anmälningstider hittar du här.

Resultat Matchtävlingar 2018 | (pdf) | 67 KB

Övriga tävlingar på klubben

Herrsektionen:

Herrarna kommer att under 5 torsdagar genomföra 4 deltävlingar och en final - Herrarnas Pris.

Damsektionen:

Damernas tävlingar spelas i huvudsak på torsdagar.

Seniorsektionen:

Seniorernas tävlingar spelas på tisdagar med starttider på förmiddagarna.

Elit- och juniorsektionen:

Juniorerna arrangerar bl.a.

Erik Runfelts minnespris för juniorer

David Johnstones Ungdomspokal

JMI Vikingaskeppet (nationell tävling)

KM puttning

För mer information om Övriga tävlingar, se tävlingsprogrammet.

Tävlingsledare

Tävlingssektionen ansvarar också för koordinering och genomförande av utbildningen för Tävlingsledare och av ”GIT-handläggare”.

Vi söker alltid fler tävlingsledare och tävlingsfunktionärer, som vill vara med att hjälpa till vid klubbens tävlingar. Vi strävar efter att alltid ha minst två funktionärer på klubbtävlingarna så att funktionärerna, i merparten av tävlingarna, får möjlighet att själva delta.

Är du intresserad kontakta Leif Åberg på leif@leifaberg.se