Tävlingsanvisningar

Våra tisdagsstävlingar har ett primärt syfte - vi ska ha trevligt när vi umgås på golfbanan.
Dock måste vi ha lite regler att hålla oss till för att tävlingarna och resultaten ska fungera bra och bli rättvisa.

Generellt

För alla tävlingar gäller "Regler för Golf-spel giltiga fr.o.m. januari 2019. 
Därutöver gäller lokala regler för Lidingö Golfklubb samt för viss tävling uppsatta regler.
För att deltaga i seniortävlingarna på LGK gäller att man fyllt eller ska fylla 60 år samma år och är medlem eller sponsormedlem i klubben.
Kömedlemmar tillåts spela utom tävlan under juli månad i mån av plats samt i Greensom tävlingen i börja av september.

Handicapronder för seniorernas tävlingar

Alla medlemmar i Lidingö GK som uppfyllt åldersgränsen är välkomna att spela i seniorernas tävlingar.
För att få vara med och tävla erfodras dock att spelaren har ett ETH (Exakt Tävlingshandicap). Ett ETH erhålles efter fyra registrerade handicapronder under föregående år eller innevarande år. Registreringen ska ha skett i GIT.

Före tävling

Anmälan till tävling, tidigast 4 veckor innan tävlingsdagen, görs via www.golf.se och betalas online. Anmälningsavgiften är 60 kr om inte obligatorisk måltid ingår.
Alla seniorer har möjlighet att spela från röd tee. Detta önskemål anges i samband med anmälningen på nätet eller senast vid incheckningen innan tävlingen. Spelare som ändrar tee utan att först anmält detta till tävlingsledningen kommer att diskvalificeras.
Avanmälan ska ske före anmälningstidens utgång. Avanmälan därefter bör ske så snart som möjligt med tanke på spelare som står på väntelistan.
Vid överanmälan gäller Anmälningsordning som princip.

Regler för start

Startlistan visas på hemsidan och www.golf.se efter kl 16 dagen innan tävlingsdagen. Anmälan kan senast ske kl 15 söndagen innan tävlingsdagen.
Spelare ska minst 15 minuter före utsatt starttid ha checkat in och hämtat sitt scorekort samt tagit del av eventuella tävlingsbestämmelser för dagen. Incheckning sker i Tävlingskansliet.
För att utnyttja golfbil erfodras läkarintyg.
Spelare är skyldig att kontrollera sin hcp innan start.

Under tävlingen

Tänk på speltempot!
Du har skyldighet att släppa igenom bakomvarande boll om letandet efter en boll gör att det är tomt på framförvarande hål.
Spela en provisorisk boll en gång för mycket än tvärt om.
Ta upp bollen då poängen på hålet är slut.
Mobiltelefoner bör vara avstängda under pågående rond.
Hundar får ej vara med på handicapsgrundande tävlingar.

Efter avslutat spel

Scorekortet lämnas in snarast efter avslutad tävlingsrond och påskrivet av spelare och markör.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att justera felaktigt eller otydligt noterade scorer i samband med registreringen i GIT.
Spelare som skriver på och lämnar in sitt scorekort med felaktigt antal slag kommer att diskvalificeras. Detsamma gäller även spelare som glömt att lämna in sitt scorekort direkt efter tävlingen.
Vid särskiljning av lika score gäller Spelhandicapsmetoden (SHCP). Därefter resultat på sista nio hålen (S9).
Resultatlista förs in på hemsidan på eftermiddagen samma dag som tävlingsdagen. Är tävlingen handicapsgrundande sker justering av handicap i samband med att resultatet är slutfört.

Avbrott

Tävling kan avbrytas om risk finns för spelares säkerhet som vid åska och kraftigt regnoväder.
Normalt skall tävlingsledningen förvarna om dåliga väderprognoser innan start och att spelare skall vara uppmärksamma på att avbrott kan komma att ske.
Tävlingen avbrytes om signaler med sirén ljuder. Inbetald anmälningsavgift återbetalas ej.