Seniorsektionen och verksamheten

Tack alla glada tävlingsdeltagare för denna säsong!

Nu kommer seniorkommittén att titta över vad som gått bra och vad som gått mindre bra i våra tävlingar.
Tag gärna kontakt med någon av kommittémedlemmarna om du har synpunkter på förändringar eller förbättringar.

Vi i kommittén hoppas att vårt spelprogram även nästa år tillfredställer de flestas smaker på olika spelformer.

Seniorkommittén

Christina Brodén, Ulla Sommerfeld, Stefan Larsson, Göran Barkar, Jan Scheja (ordf.)Vår generösa sponsor:

Klicka här till hemsidan

Klicka här till hemsidan