Seniorsektionen och verksamheten

Eri Petri, Stefan Larsson, Jörgen Henkow, Jan Scheja, ordförande, Ulla Sommerfeld, Christina Brodén, Gunilla Dahlberg Petri

Eri Petri, Stefan Larsson, Jörgen Henkow, Jan Scheja, ordförande, Ulla Sommerfeld, Christina Brodén, Gunilla Dahlberg Petri

Seniorsektionen på LGK erbjuder varje år ett stort och varierande spelprogram.
Vi tävlar varje tisdag under hela säsongen i en glad samling seniorer. Ibland åtföljs tävlingen av en obligatorisk lunch eller middag.
Tävlingarna brukar vara populära så en anmälan i god tid är att rekommendera.


Christina Brodén, Ulla Sommerfeld, Stefan Larsson, Jörgen Henkow, Gunilla Dahlberg Petri, Eric Petri och Jan Scheja (ordf.)

 Vår generösa sponsor:

Klicka här till hemsidan

Klicka här till hemsidan