Seniorsektionen och verksamheten

Eri Petri, Stefan Larsson, Jörgen Henkow, Jan Scheja, ordförande, Ulla Sommerfeld, Christina Brodén, Gunilla Dahlberg Petri

Eri Petri, Stefan Larsson, Jörgen Henkow, Jan Scheja, ordförande, Ulla Sommerfeld, Christina Brodén, Gunilla Dahlberg Petri

Seniorsektionen på LGK erbjuder varje år ett stort och varierande spelprogram.
Vi tävlar varje tisdag under hela säsongen i en glad samling seniorer. Ibland åtföljs tävlingen av en obligatorisk lunch eller middag.
Tävlingarna brukar vara populära så en anmälan i god tid är att rekommendera.

Säsongen 2019 är nu slut. Totalt 22 tävlingar genomfördes varje tisdag från 7 maj till 1 oktober.
I år hade vi vädergudarna med oss och inga tävlingar stördes av åska eller kraftigt regn.

I genomsnitt har vi haft 50-60 startande vid varje tävling. Tävlingar med kanonstarter (i år fem stycken) åtföljs alltid av gemensam lunch med prisutdelning. Nägra tävlingar har inkluderat gemensam middag.

Vi i seniorkommittén tackar för trevlig samvaro under tävlingsdagarna och hoppas på flitigt deltagande nästa år.

Nytt från och med 2020 är att kommittén utökats med två välkända namn, nämligen Gunilla Dahlberg-Petri och Eric Petri.

Vi hälsar båda varmt välkomna till kommittén som nu består av:

Christina Brodén, Ulla Sommerfeld, Stefan Larsson, Jörgen Henkow, Gunilla Dahlberg Petri, Eric Petri och Jan Scheja (ordf.)

 Vår generösa sponsor:

Klicka här till hemsidan

Klicka här till hemsidan