Välkommen till seniorsektionen 2017

Seniorkommittén fr.vänster Stefan Larsson, Christina Brodén, Ulla Sommerfleld, Jan Scheja, Göran Barkar

Seniorkommittén fr.vänster Stefan Larsson, Christina Brodén, Ulla Sommerfleld, Jan Scheja, Göran Barkar

Allmänt

Seniorålder för damer och herrar uppnås det år man fyller 60 år.

Startavgiften är 50 kr för alla tävlingar om inte annat anges.

Ett tävlingsprogram i plånboksformat kommer att finnas i receptionen. Tävlingsprogrammet kommer även att finnas uppsatt på vår anslagstavla i korridoren.

Tävlingstider

Vi har numera starttid på onsdagar 08:30 - 1200.
Anmälan
görs via caddiemastern eller via Golf.se. I båda fallen före måndag morgon kl 09.00.
I år har vi infört regeln att anmälan till tävlingar kan göras tidigast sex veckor innan tävlingsdagen.

Nytt för i år är även möjligheten att göra sin anmälan och betalning online. Vid kanonstarter är detta en stor fördel då man annars får köa i receptionen. 
Nästa spelsäsong kommer betalning online att vara obligatoriskt.

Startlistan och lottningen är tillgänglig på Golf.se och på anslagstavlan från måndagar kl 17.00.

Du registrerar dig senast 20 minuter före din starttid i receptionen.

Tävlingsetik

Spel på seniorernas tävlingar förutsätter god golfetik. Lägst handicap i bollen ansvarar för att man följer gällande golfregler samt att bollen inte tappar tempo mot framförvarande boll.
Släpp igenom bollen bakom när det behövs.

Bilåkande

Du som lämnat läkarintyg och får åka bil ska boka bilen i receptionen senast vid ordinarie anmälningstids utgång. Samåkning i bil ska likaså anmälas i samband med bokningen.

Vi hoppas på ett flitigt deltagande i seniorgolfen!

Vi som ska försöka se till att det hela fungerar är

Christina Brodén
Ulla Sommerfeld
Stefan Larsson
Göran Barkar
Jan Scheja ordförande

Samt alla våra tävlingsledare