Välkommen till seniorsektionen 2019

Eri Petri, Stefan Larsson, Jörgen Henkow, Jan Scheja, ordförande, Ulla Sommerfeld, Christina Brodén, Gunilla Dahlberg Petri

Eri Petri, Stefan Larsson, Jörgen Henkow, Jan Scheja, ordförande, Ulla Sommerfeld, Christina Brodén, Gunilla Dahlberg Petri

Allmänt

Seniorålder för damer och herrar uppnås det år man fyller 60 år.
Medlemmar i Lidingö GK som uppfyllt denna ålder är välkomna att delta i seniorernas tävlingar.

Anmälningsavgiften är 60 kr för alla tävlingar om inte annat anges.
Avgiften återbetalas ej om avanmälan görs efter anmälningstidens utgång.

Ett tävlingsprogram i plånboksformat kommer att finnas i receptionen. Tävlingsprogrammet kommer även att finnas uppsatt på vår anslagstavla i korridoren.

Tävlingstider

Vi har numera starttid på tisdagar 08:30 - 1200.
Tävlingsanmälan och betalning
görs online via Golf.se tidigast fyra veckor innan tävlingsdagen och senast söndagen innan kl 15.


Startlistan och lottningen är tillgänglig på Golf.se och på anslagstavlan från måndagar kl 15.00.

Utcheckning och erhållande av scorekort skall ske senast 20 minuter före starttid i tävlingskansliet.

Tävlingsetik

Spel på seniorernas tävlingar förutsätter god golfetik. Lägst handicap i bollen ansvarar för att man följer gällande golfregler samt att bollen inte tappar tempo mot framförvarande boll.
Släpp igenom bollen bakom när det behövs.

Bilåkande

Du som lämnat läkarintyg och får åka bil ska boka bilen i receptionen senast vid ordinarie anmälningstids utgång. Tävlingsledningen försöker para ihop bilåkare i möjligaste mån.
Spelare med avtalsbilar disponerar själva över sin bil och anmäler inte behov av bil. Eventuellt samåkande anmäls av den som  är avtalsförare".

Seniorkommittén hoppas på ett flitigt deltagande!

Vi som ska försöka se till att det hela fungerar är:

Christina Brodén
Ulla Sommerfeld
Gunilla Dahlberg Petri
Eric Petri
Stefan Larsson
Jörgen Henkow
Jan Scheja, ordförande

Samt alla våra tävlingsledare