Regelquiz med 18 regelfrågor 2019

Här hittar du frågor och svar på Regelquiz med 18 frågor som baseras på de nya reviderade reglerna 2019. Längst ned finns en PDF med de rätta svaren.

Vid årsskiftet genomgick golfens regelverk den största revideringarna sedan 1952. Till stor del är regelverket förenklat och lite snällare då en hel del pliktslag tagits bort. Fokus har även varit ”speltemp” dvs att snabba upp spelet på banan.

Innan säsongsstart så genomförde vi tre regelkvällar för dryga 120 deltagare. För dig som deltog på dessa regelkvällar så är nedanstående frågor sannolikt enkla och för dig som inte kunde delta så kanske de är lite svårare. Hur som helst så hoppas jag att du kan lära dig något. Alla svar finns förstås i regelboken.

De rätta svaren hittar du i dokumentet längst ner på sidan.

Lycka till!

/ Lars Waerland, Ordf Regel- & hcp sektionen

E-post: lars.waerland@gmail.com

Tel: 070-570 81 58

 

Fråga 1.

Du ska ta lättnad utan plikt och droppa din boll i ett lättnadsområde. När du droppar bollen så tar den mark i lättnadsområdet men träffar sedan din fot och stannar kvar i lättnadsområdet. Vad blir konsekvensen?

 1. Ett slags plikt och bollen spelas om den ligger
 2. Det blir ingen plikt och bollen spelas som den ligger
 3. Bollen måste droppas om

 

Fråga 2.

Hur många olika förfaranden har du då du slagit bort din boll i ett rött pliktområde?

 1. Fyra, droppa på flagglinjen, droppa i lättnadsområdet där bollen skar hindret, droppa på motsatt sida från där bollen skar hindret, föregående plats.
 2. Tre, droppa på flagglinjen, droppa i lättnadsområdet där bollen skar hindret, föregående plats.
 3. Två, droppa på flagglinjen, föregående plats.

 

Fråga 3.

Var får du ta bort lösa naturföremål?

 1. Endast på spelfältet
 2. Endast på fairway, green och ruff.
 3. På hela spelfältet, samt på tee, i bunkrar, i pliktområden och på green

 

Fråga 4.

Du har slagit ner din boll i en bunker men den ligger dåligt och du beslutar dig för att droppa för ospelbar boll. Vilket alternativ nedan är rätt?

 1. Du får bara droppa i bunkern med 1 slags plikt inom två klubblängder eller på flagglinjen i bunkern.
 2. Du kan droppa i bunkern inom två klubblängder med ett slags plikt men även utanför bunkern på flagglinjen med två slags plikt samt på föregående plats.
 3. Du kan droppa i bunkern inom två klubblängder med ett slags plikt, i bunkern med ett slags plikt på flagglinjen men även utanför bunker på flagglinje med två slags plikt samt på föregående plats.

 

Fråga 5.

Du har slagit lite snett och din boll ligger i skogen. Du slår ett slag och bollen studsar på ett träd och träffar sedan din bag. Vad blir konsekvensen?

 1. Ingen plikt och bollen spelas som den ligger.
 2. Du får ett slags plikt och bollen spelas som den ligger.
 3. Det beror på om du spelar slagspel eller match. Vid matchspel får din motståndare bestämma om slaget ska spelas om och i slagspel får du ett slags plikt.

 

Fråga 6.

Du står i ruffen och ska slå ditt inspel. Utan att du adresserat bollen så rullar den ett halvt varv. Vad händer nu?

 1. Du får ett slags plikt eftersom du sannolikt har gjort något så att din boll har rubbats. Bollen spelas som den ligger.
 2. Inget händer eftersom det inte är så gott som säkert, dvs 95% säkert, att du har rubbat bollen. Bollen spelas som den ligger.
 3. Eftersom det inte går att avgöra om det är du eller något utomstående som påverkat att bollen rört sig så blir det ingen plikt och bollen måste återplaceras.

 

Fråga 7.

Du har slagit ut din boll i ruffen och tillsammans med dina medspelare så letar ni efter din boll. När du sparkar i gräset så träffar du av misstag din boll som rullar iväg ca 30 cm. Vad händer nu?

 1. Bollen ska återplaceras och läget ska återskapas så gott som möjligt och ingen plikt utgår.
 2. Bollen ska återplaceras med ett slags plikt. Om du inte återplacerar bollen så får du två slags plikt eftersom du spelar från fel plats.
 3. Ett slags plikt och bollen spelas om den ligger.

 

Fråga 8.

Du ska identifiera din boll som ligger i ruffen. Hur ska du göra?

 1. Tillkalla din medspelare/markör så att hen ser vad du gör. Markera bollen och försiktigt identifiera den. Bollen får inte rengöras.
 2. Markera bollen och försiktigt identifiera den. Bollen får bara rengöras så mycket så att du kan identifiera den.
 3. Markera bollen och försiktigt identifiera den. Du får rengöra bollen.

 

Fråga 9.

Din boll är pluggad i ruffen. Vad gör du nu?

 1. Eftersom bollen inte är pluggad på fairway eller green så får du ingen lättnad.
 2. Du får ta lättnad utan plikt och placera bollen så nära som möjligt den plats där den var pluggad dock ej närmare hål
 3. Du får ta lättnad utan plikt och droppa inom ditt lättnadsområde.

 

Fråga 10.

Du har spelat in din boll på green. Greenerna är rejält nedklippta och det blåser mycket. Du går fram till din boll och markerar den, gör den ren och återplacerar den på green. Precis innan du tar din stance och ska adressera bollen så rullar din boll iväg och lägger sig bara 3 dm från hålet. Hur ska du göra nu?

 1. Bollen har påverkats av naturkrafterna och ska spelas där den ligger.
 2. Eftersom du har lyft och återplacerat bollen så ska bollen återplaceras utan plikt.
 3. Bollen kan ha påverkats av naturkrafterna men även av dig och ska därför återplaceras med ett slags plikt.

 

Fråga 11.

På nästa green så ska din medspelare markera sin boll som ligger på green. Hen tappar sitt markeringsmynt på bollen som flyttar sig ut sitt ursprungliga läge.

 1. Inget händer och bollen måste återplaceras.
 2. Din medspelare får ett slags plikt och bollen spelas som den ligger.
 3. Din medspelare får ett slags plikt och bollen ska återplaceras. Gör hen inte det så får hen två slags plikt

 

Fråga 12.

Din medspelare har puttat sin boll mot hål. Bollen stannar och hen har ca en meter kvar. Innan hen ska putta så lagar hen både spikmärken och andra ojämnheter i puttlinjen. Vad händer nu?

 1. Inget det är tillåtet att laga spikmärken och andra ojämnheter i puttlinjen på green.
 2. Din medspelare får ett slags plikt eftersom det inte är tillåtet att laga spikmärken på green, men eftersom det inte var i puttlinjen så blir det bara ett slags plikt.
 3. Din medspelare får två slags plikt eftersom hen lagat både spikmärken och andra ojämnheter i sin puttlinje

 

Fråga 13.

Du ska chippa in på green och när du slår ditt slag så träffar du bollen två gånger. Vad blir konsekvensen?

 1. Ditt slag räknas och du får dessutom ett pliktslag för att ha träffat bollen två gånger och bollen ska spelas som den ligger.
 2. Ditt slag räknas och du får dessutom ett pliktslag för att ha träffat bollen två gånger och bollens ska återplaceras.
 3. Ditt slag räknas men ingen plikt utgår och bollen ska spelas som den ligger.

 

Fråga 14.

Du spelar foursome match och kommer till andra green. Du vill bara hjälpsam mot din spelpartner som är både nervös och inte så duktig golfspelare så för att visa var hen ska sikta så sätter du ner klubban på green. Era motspelare protestera och säger att man inte får visa sin spelpartner var hen ska sikta. Vad är egentligen rätt?

 1. Inget händer då det är ok att visa sin spelpartner var hen ska sikta oavsett spelform.
 2. Ni förlorar hålet eftersom det inte är tillåtet att vidröra green för att tex visa var man ska sikta.
 3. I matchspel är det ok att visa sin spelpartner var hen ska sikta men i slagspel är det inte tillåtet och straffet är då två slags plikt.

 

Fråga 15.

På nästa hål så fortsätter er foursome match. När era motspelare ska slå ut så ställer sig den ena motspelaren bakom hen som ska slå ut för att rikta in hen så att hen ska träffa fairway. Du protesterar och säger att man inte får rikta in sin spelpartner. Hur är det egentligen.

 1. Det är helt ok att rikt in sin spelpartner så länge man backar undan innan hen ska slå så att man inte står i den förlängda linjen bakom spelaren.
 2. Det är inte tillåtet att rikta in sin spelpartner, inte ens om spelaren som hjälpt till att rikta in sin spelpartner backar undan innan spelpartnern ska slå.
 3. Det är inte tillåtet att rikta in sin spelpartner innan hen ska slå. Gör man det av misstag så kan spelare som ska slå backa bort från sin stans och ta den på nytt och därefter slå slaget.

 

Fråga 16

Du har slagit ut din boll i skogen. Din spelpartner är snabb då hen kör bil och börjar leta två minuter innan dig efter din boll. Vad gäller nu?

 1. Ni får leta max 3 minuter och tiden räknas från det att din spelpartner börjar leta
 2. Ni får leta i totalt 5 minuter eftersom din medspelare var på plats 2 minuter före dig och du har alltid rätt att leta i 3 minuter.
 3. Ni får leta i 7 minuter eftersom du har rätt att leta i 5 minuter och din medspelare var på plats 2 minuter före dig.

 

 

Fråga 17.

När du kommer till första tee så upptäcker du att du har 15 klubbor i bagen. Vad händer nu?

 1. Du får två slags plikt eftersom du har fler än 14 klubbor.
 2. Du förklarar en klubba ur spel och för säkerhetsskull så vänder du den upp och ner i bagen.
 3. Du får två slags plikt eftersom du har fler än 14 klubbor och för att inte få ytterligare pliktslag så vänder du klubban upp och ner i bagen.

 

Fråga 18.

Du kommer till hål 4 och har slagit bollen lite för långt bakom green. Där finns ett område markerat med blå och gröna pinnar där din boll ligger och i anslutning till området finns en vitmarkerad ruta med bokstäverna DZ. Vad är rätta av nedanstående?

 1. Detta är ett spelförbudsområde och du måste droppa en ny boll i den markerade droppzonen.
 2. Detta är ett vanligt MUA område och du kan spela bollen från det markerade området eller droppa bollen i droppzonen.
 3. Detta är ett spelförbudsområde och du får inte spela från detta område. Du kan välja att droppa i ett lättnadsområde där bollen skar eller droppa i droppzonen.