Golfregler illustrerade på video

Att kunna de olika golfreglerna innebär att du många gånger kan spara slag på banan eftersom du då kan ta dig ur svåra situationer på ett korrekt och bra sätt. Dessutom innebär det många gånger att du slipper onödiga pliktslag. Ibland kan det vara svårt att förstå alla golfregler och läsa sig till vilka alternativ du har i olika situationer. Här nedan kan du ta del av intressanta och utbildande videoklipp kopplat till olika golfregler. Notera att de flesta är på engelska.

Svenska Golfförbundets regelfilmer

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKaPDBMLBJMJVeRVB_DnevYLg20FmnUkX

Snabbguide i golfregler

http://www.randa.org/en/playing-golf/quick-guide-to-the-rules/introduction-film.aspx

Golfetikett

http://www.youtube.com/watch?v=8lwOqDZLjug

Regel 6-3a Starttid

http://www.randa.org/en/rules-and-amateur-status/starting-time.aspx

Regel 6-7 Långsamt spel

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=6&subRuleNum=7

Regel 11 Tee

http://www.youtube.com/watch?v=14f-UAcrTkw

Regel 12-1 Söka och identifiera bollen

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=12&subRuleNum=1

Regel 12-2 Identifiera bollen

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=12&subRuleNum=2

Regel 13-2 Förbättra läget, område för avsedd stans och sving

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=13&subRuleNum=2

Regel 13-4 Boll i hinder förbjudna åtgärder

http://www.randa.org/en/rules-and-amateur-status/ball-in-hazard.aspx

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=13&subRuleNum=4

Regel 16 Green

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=13&subRuleNum=4

Regel 17 Flaggan

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=17&subRuleNum=1

Regel 18-2 Boll i vila rubbad av spelare

http://www.youtube.com/watch?v=ovNv90Phi_Q&list=PL1bN0yVCqIi9v25FzGkqrl6rVJLnv0Gwm

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=18&subRuleNum=2

Regel 20-2 Droppning och omdroppning

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=20&subRuleNum=2

Regel 21- Rengöring av bollen

http://www.youtube.com/watch?v=vtHu1AsPmCY

Regel 22-2 Hindrande boll

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=22&subRuleNum=2

Regel 24 Hindrande föremål

http://www.youtube.com/watch?v=HXwWECRRQ1w

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=24&subRuleNum=1

Regel 24-1 – Flyttbara tillverkade föremål

http://www.youtube.com/watch?v=zbg8BL9u3LQ&list=PL1bN0yVCqIi9v25FzGkqrl6rVJLnv0Gwm

Regel 25 Onormala markförhållanden

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=25&subRuleNum=1

Regel 26 Vattenhinder och sidovattenhinder

http://www.youtube.com/watch?v=XD4DNRMVKjU

http://www.youtube.com/watch?v=4yo0Iq1JvXA

http://www.youtube.com/watch?v=Awbw20RwFyA

http://www.youtube.com/watch?v=Awbw20RwFyA&list=PLYmrEfFQDAKRuWU-zyWC0aNpeb7Mn4o4b

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=26&subRuleNum=1

Regel 27 Boll förlorad

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=27&subRuleNum=1

Regel 27-2 Provisorisk boll

http://www.youtube.com/watch?v=GLHuQpHLqu8&list=PL1bN0yVCqIi9v25FzGkqrl6rVJLnv0Gwm

http://www.youtube.com/watch?v=qlbcp6RkSSk

Regel 28 – Ospelbar boll

http://www.youtube.com/watch?v=vZG_TjTINXY&list=PL1bN0yVCqIi9v25FzGkqrl6rVJLnv0Gwm&index=6

http://www.youtube.com/watch?v=vFNvf6cMjZg

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=28

Regel 33 Tävlingsledningen

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=33&subRuleNum=2

Har du frågor om golfregler så är du välkommen att kontakta undertecknad.

/ Lars Waerland

E-post: lars.waerland@gmail.com

Mobiltel: 070-5708158