Regel- & Handicapsektionen

Följande personer ingår i sektionen:

Lars Waerland, ordförande

Kjell Nilsson, regler & hcp

Bengt Waxberg, hcp

Eric Petri, hcp

Karin Wiedesheim-Paul, hcp

 

UPPGIFTER

Regel- & Handicapsektionens uppgifter är följande:

  • informera medlemmar om golf- & hcp regler
  • arrangera regel utbildningar/träffar
  • följa de hcp direktiv och regler som kommer från SGDF och SGF
  • under året genomföra en årlig hcp revision för alla medlemmar
  • hantera de önskemål om hcp ändringar som kommer från enskilda medlemmar
  • långsiktigt arbeta för att så många medlemmar som möjligt får EGA exakt tävlings hcp
  • se över och ansvara för markering av banan
  • varje år se över de lokala reglerna för LGK
  • långsiktigt verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna

 

Information om hcp-regler hittar du genom att klicka här.

 

Information om golfregler hittar du på klubbens hemsida- klicka här.

 

Har du frågor om hcp eller vill ha din hcp justerad så är du välkommen att kontakta undertecknad.

Lars Waerland

Tel: 070-5708158

E-post: lars.waerland@gmail.com