Regel- & Handicapsektionen

Följande personer ingår i sektionen:

Lars Waerland, ordförande

Kjell Nilsson, regler & hcp 

 

Regel- & hcp sektionens verksamhet är organiserad under Golfkommittén.

 

VERKSAMHETSPLAN 2021

Regel- & Handicapsektionens verksamhet kommer under säsongen bestå av följande:

  • fortsatt information till medlemmar om de nya moderniserade golfreglerna som trädde i kraft 2019
  • informerar om de nya hcp regler som infördes den 1 mars 2020
  • arrangera regel samt tävlingsledarutbildningar/träffar
  • följa de hcp direktiv och regler som kommer från SGDF och SGF
  • hantera de önskemål om hcp ändringar som kommer från enskilda medlemmar
  • se över och ansvara för markering av banan
  • inför säsongsstart uppdatera de lokala reglerna för LGK
  • långsiktigt verka för att ökad regelkunskap bland medlemmarna

 

Information om de NYA HCP Reglerna hittar du här - Klicka här!  

 

Information om golfregler hittar du på klubbens hemsida- klicka här.

 

Har du frågor om hcp eller vill ha din hcp justerad så är du välkommen att kontakta undertecknad.

Lars Waerland

Tel: 070-5708158

E-post: lars.waerland@gmail.com