Golfkommittén

Lidingö Golfklubbs verksamhet vilar på två "ben" de båda kommittéerna för anläggning och golf.

I anläggningskommittén hanteras främst klubbens fastigheter och bana. Golfkommittén hanterar den idrottsliga verksamheten gällande spelet, träning, Elit/junior, regler och andra medlemsaktiviteter.

Golfkommitténs övergripande uppgift är att:

 • föra vidare klubbens traditioner och kultur samt att skapa ökad trivsel, klubbkänsla och närvaro på klubben
 • förbättra förutsättningarna för klubbens spelare på alla nivåer att utveckla sitt golfspel
 • samordna utbildning, tävling, träning och ledarrekrytering
 • verka för att skapa en aktiv och bred satsning på idrotten golf på klubben
 • tillsammans med tränare och ledare samordna golfverksamheten

Vision

Lidingö Golfklubb ska vara en aktiv förening, som är attraktiv för medlemmar, greenfeespelare, sponsorer och klubbens övriga besökare.

Golfspelet skall vara prioriterat, och anläggningen skall vara attraktiv och välskött.


Organisationen

- Anders Green, ordförande Golfkommittén

- Fredrik Malmfors, ordförande Elit- och juniorsektionen

- Karin Wesslén, ordförande Damsektionen

- Jan Scheja, ordförande Seniorsektionen

- Lars Waerland, ordförande Regel- och Handicapsektionen

- Leif Åberg, Tävlingssektionen

- Karin Åkerberg, Klubbsektionen

- Kjell Nilsson, GIT-ansvarig

I Golfkommittén ingår följande sektioner:

 • Tävlingssektion
 • Herrsektion
 • Damsektion
 • Seniorsektion
 • Elit- och juniorsektion
 • Regel- och handicapsektion
 • Klubbsektion

Kommittéen skall vara beredande organ för styrelsen vilket innebär:

att man skall ta fram underlag för beslut åt styrelsen
att man skall effektuera styrelsens beslut
att man skall utveckla och utvärdera det egna arbetet och lämna förslag till förändringar och förbättringar

Klubbchef är ordförande i kommittéen och har ansvaret för att kommittéen löser sina uppgifter inom ramen för kommitténs verksamhetsplan och budget, vilka båda skall vara godkända av styrelsen. Styrelsen utser kommittéordförnadena.

Kontakt
Maila dina eventuella frågor eller synpunkter till anders@lidingogk.se