Tävlingsformer

DAMTÄVLINGARNA 2020

Poängbogey (Pb): I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. För ett nettoresultat, som är lika med hålets par, får tävlaren två poäng. För varje slag lägre än par, får tävlaren ytterligare en poäng. För varje slag högre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål.

Slagtävling (Sl): Här gäller det att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag netto, det vill säga efter avdrag av spelhandicap. 

Flaggtävling singel - Slagtävling (Sl)Spelas som slagtävling i vilken varje deltagare tilldelas en individuellt markerad flagga. Denna skall placeras där bollen ligger, sedan tävlaren förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap.

Fyrboll bästboll (Bb): Flera av damernas lagtävlingar är tävlingar som innebär att man två stycken tillsammans spelar varje hål. Den bästa poängen räknas per hål. Den bästa poängen för varje hål läggs sedan ihop och ger slutresultatet.

Foursome (Fs): I foursome spelare två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagplatserna. Har t ex. spelare A slagit ut på hål 1, skall han sedan slå ut på samtliga hål med udda nummer. I foursome får sidan en reducerad spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap.

Greensome spelas med två spelare. Bägge spelarna slår ut på varje hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Gula Bollen spelas i tvåmannalag, bästboll och poängbogey. Följande gäller:
Laget får en gul boll, som det gäller att ha i spel så länge som möjligt, helst under alla 18 hål.

Den gula bollen spelas vartannat hål av spelarna inom laget. Ex. Spelare 1 spelar gula bollen från tee till green på hål nr 1. På hål nummer 2 är det spelare 2 tur att spela bollen. Den gula bollen ger dubbla poäng på hålet. I stället för 3 eller 4 poäng för ett par ger den gula bollen 6 eller 8 poäng. Förlorar laget den gula bollen under ronden (ex. Out of Bounds eller i ett vattenhinder) förloras också möjligheten till dubbla poäng. Ligger den däremot synlig i ett vattenhinder får spelaren plocka upp bollen och efter pliktslag fortsätta spela med denna. Förloras den gula bollen fortsätter bägge spelarna att spela på vanliga bollar, då med vanlig poängberäkning.

W-P slaget är en slagtävling som löper under hela säsongen ( 10 torsdagar ) och som arrangeras av Karin Wiedesheim-Paul. Anmälan via Min Golf senast två dagar innan spel. Startavgift 25 kr per gång. Du får tillgodoräkna dig dina tre bästa nettorundor. Prisutdelning vid säsongsavslutning.