Tävlingsformer

DAMTÄVLINGARNA 2018

Poängbogey (Pb): I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. För ett nettoresultat, som är lika med hålets par, får tävlaren två poäng. För varje slag lägre än par, får tävlaren ytterligare en poäng. För varje slag högre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål.

Slagtävling (Sl): Här gäller det att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag netto, det vill säga efter avdrag av spelhandicap. 

Flaggtävling singel - Slagtävling (Sl)Spelas som slagtävling i vilken varje deltagare tilldelas en individuellt markerad flagga. Denna skall placeras där bollen ligger, sedan tävlaren förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap.

Fyrboll bästboll (Bb): Flera av damernas lagtävlingar är tävlingar som innebär att man två stycken tillsammans spelar varje hål. Den bästa poängen räknas per hål. Den bästa poängen för varje hål läggs sedan ihop och ger slutresultatet.

Foursome (Fs): I foursome spelare två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagplatserna. Har t ex. spelare A slagit ut på hål 1, skall han sedan slå ut på samtliga hål med udda nummer. I foursome får sidan en reducerad spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap.

Greensome spelas med två spelare. Bägge spelarna slår ut på varje hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Gula Bollen spelas i tvåmannalag, bästboll och poängbogey. Följande gäller:
Laget får en gul boll, som det gäller att ha i spel så länge som möjligt, helst under alla 18 hål.

Den gula bollen spelas vartannat hål av spelarna inom laget. Ex. Spelare 1 spelar gula bollen från tee till green på hål nr 1. På hål nummer 2 är det spelare 2 tur att spela bollen. Den gula bollen ger dubbla poäng på hålet. I stället för 3 eller 4 poäng för ett par ger den gula bollen 6 eller 8 poäng. Förlorar laget den gula bollen under ronden (ex. Out of Bounds eller I ett vattenhinder) förloras också möjligheten till dubbla poäng. Ligger den däremot synlig i ett vattenhinder får spelaren plocka upp bollen och efter pliktslag fortsätta spela med denna. Förloras den gula bollen fortsätter bägge spelarna att spela på vanliga bollar, då med vanlig poängberäkning.

Matchtävlingar

Tävlingar som spelas i matchform är Erasmietavlan och Gunillas stege (A-klassen). De spelas från röd tee över 18 hål under tiden 15 maj – 17 september.  Anmälan senast den 12 maj på www.golf.se/Min Golf. Anmälningsavgiften 60 kr ska betalas i receptionen före första speltillfället.

Erasmietavlan är en utslagstävling. Handicapgräns 36.  

Alla mot Alla-tävling för A-klassen – ”Gunillas Stege”. Handicapgräns 18. Du får deltaga även om du har högre handicap men bara tillgodoräkna dig slag som om du hade 18 i handicap.

Vinst ger 1 poäng, oavgjort ger 1/2 poäng till vardera spelaren. Segrare i stegen blir den med flest poäng. Samtliga matcher är inte handicapgrundande! Målsättningen med match är att lära känna fler medlemmar genom att spela mot andra med ungefär samma handicap. Läs mer på anslagstavlan. Prisutdelning sker vid Solheim Cup, säsongens sista tävling med avslutningsmiddag.

Handicapregler - EGA Exakt tävlingshandicap

För att  få exakt tävlingshandicap under innevarande säsong, krävs minst fyra registrerade ronder från 2017 eller fyra registrerade ronder under innevarande säsong (2018). EGA, exakt tävlingshandicap är en förutsättning för att få delta vid tävling.

Det är varje spelares skyldighet att se till att man har ett korrekt hcp som motsvarar den spelstandard man har. Enklast är att man registrerar så många tävlings- och sällskapsronder som möjligt. Registrerar du minst 4 st ronder varje år, kommer ditt hcp automatiskt att revideras enligt EGA handicapregler.