Damsektionen 2021

- Lillan Geijer                (0706 - 604249)
- Helen Knudsen (ordf)  (0708 - 323435)
- Katarina Sandegren    (0703 - 189366)
- Inkan Ringström         (0706 - 212155)
- Lotta Renvall              (0733 - 990990)
- Annette Göransson      (0707 - 505424)

Kontakta oss gärna om du har förslag eller funderar över något. Lättast når du oss på damk@lidingogk.se

Vi ser fram emot att träffas!
Damsektionen