Banrådet informerar 2021

Under 2021 planeras följande projekt för att utveckla vår bana:

Asfaltering av återstående vägar
Under de senaste åren har vi asfalterat ett antal vägar vilket varit mycket uppskattat (av både spelare och banarbetare). Nu planerar vi att asfaltera de återstående delarna. Vissa vägar kommer inte att asfalteras av speltekniska skäl. Detta gäller t ex vägen till vänster om 11:e green då vi inte vill att bollar som träffar vägen skall studsa out eller ner i diket.

Nytt övningsområde (vid övre parkeringen)
Behovet av nya övningsområden är mycket stort. För att öka medlemmarnas tillgång till bra övningsområden planerar vi både att bygga ett nytt övningsområde (förutsatt att Årsmötet den 20 april beslutar om det) samt göra det mycket tydligare att de övningsområden som finns är till för Medlemmarna (men även betalande greenfeegäster och gruppträning i klubbens regi).

Efter omfattande utredningar har vi kommit fram till att det bästa stället att placera ett nytt övningsområde är vid övre parkeringsplatsen. Om Årsmötet beslutar om detta kommer vi kunna börja bygga detta övningsområde i höst och öppna det under våren 2023.

Hälsningar

Carl Bäcklund
Ordf Banrådet

Som vanligt är vi i Banrådet tacksamma för alla era synpunkter och idéer. Skicka gärna till banradet@lidingogk.se