Banrådet informerar

Information från Banrådet

2019 har varit ett fantasrtiskt år för vår bana och jag tror att många av oss är överens om att den aldrig varit så fin som i år. Stort tack till Magnus, Adam, Peter, Bengan o co för ett fantastiskt jobb. Men som vanligt är ingenting så bra att det inte kan bli bättre.

Efter de stora investeringar i nya bunkrar vi gjorde våren 2019 kommer vi nu ta ett ”mellanår” vad gäller investeringar i banan med ett antal mindre förbättringar. Främst asfaltering av ett antal vägar (främst 6, 8, 17 och 18) samt eventuellt plantering av träd (i första hand på området mellan 17 och 18).

Nästa större projekt vi planerar är om- och utbyggnad av våra dammar (på 2/3 och 15/16). Både för att vi skall kunna lagra mer vatten men också för att göra dem snyggare och för att (ytterligare) förbättra dessa fyra hål. De nya bunkrar vi byggt under våren har ett lager ”specialbetong” i botten vilket gör att vi inte kan kratta dem med maskin. Vi tittar på att prioritera om skötseln inför nästa säsong och lägga mer resurser på att handkratta våra bunkrar men detta kommer att ta tid från annat.

Vi är därför extra tacksamma om vi alla hjälps åt att vårda och sköta vår bana. Kratta en okrattad bunker även om du inte hamnat i den. Laga någon annans nedslagsmärke eller lägg tillbaka torvan någon glömde….

Det kommer att ge en hel del extra tur där ute på banan (det fungerar i alla fall för mig….;-).

Hälsningar

Carl Bäcklund

Ordf Banrådet

Som vanligt är vi i Banrådet tacksamma för alla era synpunkter och idéer. Skicka gärna till banradet@lidingogk.se