Banrådet

Calle Bäcklund är ordförande i banrådet. Calle har varit medlem i LGK sedan 1984 och har tidigare suttit i styrelsen under flera år och var den person som initierade en bredare satsning bland juniorerna i samband med att man skapade Framtidsgruppen. Calle har flera år blivit klubbmästare för herrar.

Banrådet hanterar frågor kring banan vad gäller kvalitet, utveckling och säkerhet, samt utgör ett stöd för greenkeepern. I banrådet ingår Dick Poppelman, Susan Carlson, Per Holmkvist, Boel Eklund, Eric Carlberg, Magnus Ekman, Anders Green och Magnus Adén.

Banrådets uppgift är vidare att vara länken mellan medlemmar och styrelsen i frågor kring hur man ska utveckla layouten på vår bana. Ju fler bra ideér man kan få in desto bättre. Har du tankar och förbättringar kring layouten av banan, teeplaceringar m.m. så skickar dina synpunkter till banradet@lidingogk.se gärna med en bild eller skiss.

OBS! Har du frågor rörade löpande skötsel/kondition av banan så tar du dessa frågor direkt med klubbchef eller greenkeeper.

 

Carl Bäcklund, ordförande

Banrådet