Banrådet

De senaste åren har Lidingö Golfklubb, tillsammans med banarkitekten Johan Benestam tagit fram en plan för vår banas långsiktiga utveckling. Tanken är att denna Masterplan skall utgöra en bruttolista med förslag på förbättringar av vår bana. Banrådets roll är sedan att prioritera de förbättringar vi tror att ni medlemmar ser som mest angelägna och föreslå dessa till styrelsen för beslut.

 

Inför säsongen 2019 kommer följande att ske på banan:

1. Renovering av samtliga återstående bunkrar, dvs alla förutom de vi renoverade på hål 7,8 och 11 under 2018

2. Färdigställande av nya övningsgreen nedanför klubbhuset.

För att vi i Banrådet skall kunna göra rätt prioriteringar är det viktigt att vi får medlemmarnas synpunkter. Prata gärna med oss; Jens Lundvall, Anna Rabe, Susan Carlsson, Björn Nyberg eller undertecknad och ge oss era synpunkter. Alternativt kan ni maila banradet@lidingogk.se

Hälsningar
Carl Bäcklund

Ordförande i Banrådet

Calle har varit medlem i LGK sedan 1984 och har tidigare suttit i styrelsen under flera år och var den person som initierade en bredare satsning bland juniorerna i samband med att man skapade Framtidsgruppen. Calle har flera år blivit klubbmästare för herrar.

Banrådet hanterar frågor kring banan vad gäller kvalitet, utveckling och säkerhet, samt utgör ett stöd för greenkeepern.

I banrådet ingår förutom Calle Bäckklund:

  • Susan Carlson
  • Anna Rabe
  • Magnus Ekman
  • Björn Nyberg
  • Jens Lundvall
  • Anders Green
  • Magnus Adén

Banrådets uppgift är vidare att vara länken mellan medlemmar och styrelsen i frågor kring hur man ska utveckla layouten på vår bana. Ju fler bra ideér man kan få in desto bättre. Har du tankar och förbättringar kring layouten av banan, teeplaceringar m.m. så skickar dina synpunkter till banradet@lidingogk.se gärna med en bild eller skiss.

Under 2016-2017 har en banutvecklingsplan arbetats fram vilken finns att studera i sin helhet under medlemssidorna.

OBS! Har du frågor rörade löpande skötsel/kondition av banan så tar du dessa frågor direkt med klubbchef eller greenkeeper.

Maila: banradet@lidingogk.se