Banrådet

Banrådets uppgift är att vara länken mellan medlemmar och styrelse i frågor kring banans skötsel och utveckling.

I syfte att åstadkomma största möjliga förbättringar av banan med de resurser vi har tillhands har Styrelsen och Banrådet, tillsammans med banarkitekten Johan Benestam tagit fram en plan för vår banas långsiktiga utveckling. Tanken är att denna Masterplan skall utgöra en bruttolista med förslag på förbättringar av vår bana. Banrådets roll är sedan att prioritera de förbättringar vi tror att ni medlemmar ser som mest angelägna och föreslå dessa till styrelsen för beslut (se den senaste versionen av vår Investeringsplan som Pdf nedan).

För att vi i Banrådet skall kunna göra rätt prioriteringar är det viktigt att vi får in synpunkter och förslag från er medlemmar.

Banrådets planer för 2021: Klicka här

Prata gärna med oss i Banrådet (se lista nedan) direkt eller maila banradet@lidingogk.se

Banrådet 2021:
Stefan Larsson
Anna Rabe
Jens Lundvall
Magnus Ekman (adj)
Malin Thorberg (adj
Adam Carlsson, Greenkeeper (adj)
Anders Green Klubbdirektör (adj)
Carl Bäcklund, Ordf

 

Lidingö den 8 april 2021
Carl Bäcklund
Ordförande i Banrådet