Vision 50/50

I enlighet med den verksamhetsplan som årsmötet den 10 april 2018 beslutade så kommer klubben nu att påbörja arbetet med vision 50/50 som även ligger i linje med SGF:s vision 50/50 med syfte att uppnå fler kvinnor i styrelse, valberedning, bland personal samt som ideella ledare.

Arbetet med vision 50/50 innebär förutom en mer jämnställd klubb även en mer inkluderande modern och öppen klubb vilket även följer LGK:s långsiktiga vision 2020 att bli Sveriges trevligast klubb. Vi ser det som naturligt idag att följa samhällsutvecklingen där befintliga strukturer och traditioner utmanas. Vi vill verka för 50/50 i det ideella och professionella ledarskapet och därmed bidra till fler kvinnor i ledande positioner och därmed som förebilder.

Under våren 2019 så kommer klubben att ansöka om att få delta i Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som arrangeras av SGF. Du kan läsa mer om detta utvecklingsprogram på SGF:s hemsida - klicka här.

Styrelsen har tagit fram en förändringsbeskrivning och handlingsplan för hur arbetet med vision 50/50 ska genomföras på LGK. Du hittar förändringsbeskrivning och handlingsplan längre ned på denna sida.

För att kunna genomföra vision 50/50 söker vi nu efter en förändringsledare som är intresserad av att driva och genomföra förändringen på klubben. Är du intresserad eller vill veta mer så kontakta vår klubbchef Anders Green på anders@lidingogk.se eller på tel 070-877 27 35. Du kan även läsa om vad förändringsledarrollen innebär i dokumentet nedan.

Enligt förändringsplanen så ska arbetet starta i januari 2019 och vi vill därför ha en förändringsledare på plats under hösten 2018, så vi ser gärna att intresserade hör av sig så snart som möjligt!