Vår Värdegrund

I samband med arbetet av Vision 50/50 har Styrgrupp, Referensgrupp och Styrelse tittat över klubbens värdegrund. Värdegrund handlar ytterst om relationer mellan människor och hur vi uppför oss. För att skapa större möjlighet att nå vår vision att bli ”Sveriges trevligaste klubb” behöver vi tydliggöra och enas kring ett gemensamt förhållningssätt. Värdegrunden ska vägleda oss i våra möten och det dagliga arbetet på klubben. Se vidare presentation och ytterligare förklaringar kring ordens betydelse i filen nedan.