Vett & Etikett på LGK

Säkerheten på banan
Vi sätter säkerheten på banan i främsta rummet. På grund av banans layout måste av säkerhetsskäl extra stor hänsyn tas till banarbetare och spelare som befinner sig inom räckhåll på banan.

Spelare som befinner sig på ett hål med "högre" nummer har normalt företräde. 

Regler för samverkan mellan banarbetare och spelare finns anslagna i anslutning till 1:a hålets tee. Spelare är också skyldiga att följa de förbudsskyltar som finns uppsatta vid tee på 3:e och 15:e hålen. Var även uppmärksam vid utslag på hål 4 om spelare befinner sig på tee på hål 2. Överträdelse mot dessa regler och förbud beivras med att den skyldige spelaren tilldelas varning. Två varningar inom loppet av två månader leder till spelförbud på LGK:s bana under två veckor.

Snabbt och trivsamt spel på banan
"Din boll ska vara strax bakom bollen framför, inte strax framför bollen bakom er"

Medlem alternativt spelare med lägst hcp i bollen är bollkapten och ansvarar för att spelarna följer gällande regler och är pådrivande för att förbättra långsamt spel.

Speltempot hålls genom att:

 • hålla kontakt med bollen framför
 • om du tappar ett helt hål och fördröjer bollen bakom, erbjud dem att gå igenom, oavsett antalet spelare i den bollen. Flytande genomgång spar tid!
 • bollar med med färre antal spelare än bollen framför ska erbjudas att bli igenomsläppta av bollar med fler spelare för att undvika onödig väntan på banan 
 • förbereda ditt slag i god tid på tee, fairway och green och vara beredd att slå så snart det är din tur att spela
 • ställa vagn/bag på väg mot nästa tee och ta med klubba för chip och putt
 • den som är färdig slår ut först från tee oavsett resultat på föregående hål
 • hjälpa till att se var bollar tar vägen
 • släppa igenom nästa parti om du inte hittar bollen inom 1 minut
 • putta klart om du ligger nära hål, undvik tidsödande markeringar
 • den som hålat ut tar flaggan
 • slå provisorisk boll om första bollen misstänks vara förlorad eller out-of-bounds. (för pliktområde gäller att bollen "säkert eller så gott som säkert" är förlorad i pliktområdet för att du ska kunna ta lättnad enligt reglerna för pliktområde)
 • spelare som vill fortsätta utan paus efter nio hål har rätt att passera boll som tagit paus

Se till att spelet flyter utan onödiga avbrott. En 18-hålsrunda på Lidingö GK ska inte behöva ta mer än ca 4 timmar! 

Etikett
För allas trivsel tillämpar vi på Lidingö GK vårdad klädsel. Klädsel såsom träningsoverall eller liknande gymnastikkläder samt solkläder är exempel på kläder som passar vid andra tillfällen än vid golfspel. Softspikes rekommenderas.

2-, 3- och 4-bollar har normalt sett företräde på banan framför ensamspelare, beroende på tillgänglighet på banan.

Bunkerkrattor
Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och placeras i hålets spelriktning.

Bagvagnar 
Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.

Golfbil
Vid spel på banan får golfbil endast utnyttjas av spelare som kan uppvisa läkarintyg.

Laddning av batterier
Laddning av batterier för eldrivna bilar och vagnar får av säkerhetsskäl endast göras på anvisade platser i vagnhallen. Kansliet sköter uthyrningen av batteriladdningsplatserna.