Världshandicap 2020

Den 1 mars 2020 införs nya handicapregler i Sverige. Läs mer!

Golfen har sedan länge haft samma regler i hela världen när det gäller golfspel och utrustning. Men när det gäller handicapreglerna har det funnits sex olika regelverk.

Med start 2020 kommer de här systemen att ersättas av ett nytt, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. Systemet kallas World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet på svenska. Sverige går över till det nya systemet 1 mars 2020. 

På SGF:s hemsida får du fakta om hur det fungerar, vad det innebär för dig och svar på vanliga frågor.

Läs mer på SGF:s hemsida - Klicka här!

Det finns även en informativ artikel på Svensk golf - Klicka här!

Det finns också en interaktiv onlineutbildning för dig som vill veta mer - Klicka här!

Svensk golf har släppt en pod som du kan lyssna på - Klicka här!

För dig som är intresserad av att räkna ut hur din hcp kommer att förändras den 1 mars så finns en mall under Regel & handicapsektionen på hemsidan. Du kan ladda ner mallen och själv fylla i den och räkna ut ditt hcp. Notera att du behöver komplettera med Slopevärde och CR värde för de tees du spelat på de olika banorna. Uppgift om Slopevärde och CR värde hittar du i slopetabellen för respektive bana. Klicka här för att komma till mallen!

OBS! Det kommer inte att ske någon handicaprevision vid årsskiftet 2019/2020.

Har du frågor är du välkommen att kontakta undertecknad eller Kjell Nilsson, e-post: kjell@kjni.se

/ Lars Waerland, Ordförande Regel- & Hcp sektionen

E-post: lars.waerland@gmail.com

Kommentarer

Fler artiklar