Vision 2020

Vision 2020 för Lidingö Golfklubb.

Arbetet med Lidingö Golfklubbs långsiktiga - Vision 2020 - är nu på plats. Arbetet med visionen har pågått sedan hösten 2015 och många olika delar av verksamheten har fått ge sin input. Materialet är sammanställt utifrån möten med styrelse, personal på klubben och medlemmar i olika sektioner där många har fått tycka till.

Styrelsens avsikt var att presenterar Vision 2020 i samband med årsmötet men p g a tidsbrist ströks punkten och bilderna publiceras istället nu. För att förtydliga bilderna har vi lagt till "pratbubblor".  Bilderna visar bakgrunden till Vision 2020, varför det är viktigt med en långsiktig vision samt verksamhetsplan, medlemmarnas synpunkter och önskemål, varför vi vill bli "Sveriges trevligaste klubb" och hur du som medlem, via tydliga genomförandeplaner, ska kunna följa hur arbetet framskrider.

Vision 2020 är den övergripande målbilden för hur vi vill uppfattas på lång sikt. Själva arbetet med att uppnå vår vision påbörjas nu genom de olika planer som är sjösatta eller kommer att sjösättas vilka framgår av bild nr 10.

Vi i styrelsen är förstås intresserade av medlemmarnas åsikter och tar gärna emot funderingar och synpunkter på materialet och kanske behöver vissa saker förtydligas, kanske har vi glömt något. Skicka därför gärna ett mail till någon i styrelsen eller slå en signal eller stöt på oss när du ser oss på klubben.


Trevlig läsning
Styrelsen för Lidingö GK

Kommentarer

Fler artiklar