Valberedningen informerar

Valberedningen informerar inför kommande årsmöte den 2 april.

Enligt 23 § i LGK:s stadgar ska Valberedningen senast den 1 januari varje år informera medlemmarna om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå samt huruvida avsägelse föreligger för återval.

I den nuvarande styrelsen har vi idag Lars Waerland som sitter till kommande årsmöte den 2 april 2020 som styrelsens ordförande. Han ställer sig positiv till att bli vald för ytterligare 1 år. (väljs 1 år i taget)

Ledamöter som står inför omval 2020 är: Karin Åkerberg, Stephanie Göthman och Kjell Nilsson.
Karin Åkerberg och Kjell Nilsson avböjer omval, valberedningen tackar och uppskattar deras insats i styrelsen.
Stephanie Göthman ställer sig positiv till att bli vald för ytterligare en period på två år.

Robert Ekelund, Boel Eklund och Björn Littorin sitter som ordinarie ledamöter tills årsmötet 2021.

Valberedningen tar gärna emot förslag på styrelseledamöter. Då Kjell Nilsson, som idag är skattmästare, har avböjt sig omval ser vi gärna särskilt förslag på en ny skattmästare. Föreslagna personer bör vara vidtalade och beredda att ställa upp.

Då valberedningen ska förnyas med 1 person vid varje årsmöte välkomnar Valberedningen förslag på en ny valberedare att bli vald i samband med årsmötet den 2 april 2020 för en period av 4 år.
Det är Charlotte Hattenbach som ska lämna sitt uppdrag och ersättas av en kvinna då valberedningen skall bestå av 2 kvinnor och två män.

Valberedningen välkomnar sist men inte minst förslag på revisor. Nuvarande/aktuella revisorer är Mikael Höök och Roger Ekman (suppleant). Föreslagna personer bör vara vidtalade och beredda att ställa upp.

Förslagen skall vara valberedningen tillhanda senast den 20 februari 2020 under adress: Valberedningen Lidingö Golfklubb, Box 1035, 181 21 Lidingö eller per e-post till ledamöternas adresser enligt nedan.

Peter Cederqvist - peter.cederqvist@newstart.se 

Charlotte Hattenbach - charlotte.hattenbach@gmail.com

Henrik Ihre - henrik.ihre@tvdinner.se

Carina Wallberg - carina.wallberg@live.se

 

Valberedningen genom sammankallande Peter Cederqvist

Lidingö den 8 december 2019

Kommentarer